Echtscheiding, afstorting vanuit eigen beheer en faillissement

Het is de laatste jaren een soort standaard geworden dat pensioen dat in eigen beheer is opgebouwd bij echtscheiding wordt afgestort naar een verzekeringsmaatschappij. Vanuit de positie van de ex-echtgeno(o)t(e) (hierna: ex) kan ik die wens wel begrijpen. Als je afspraken maakt over de verdeling van het pensioen, dan probeer je er ook voor te zorgen dat het deel waar je recht op hebt veilig wordt gesteld. Maar die zekerheid is vaak een schijnzekerheid.

Standaard verdeling

Bij echtscheiding heeft de ex recht op het tot dan toe opgebouwde partnerpensioen, wat het bijzonder partnerpensioen wordt genoemd. Daarnaast heeft de ex recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Indien er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt in de huwelijkse voorwaarden of bij de scheiding dan is dit de verdeling. Een toelichting op de standaardverdeling is hier te lezen.

Afstorten

Als het pensioen in eigen beheer is opgebouwd, is de lijn in de rechtspraak dat de ex kan eisen dat dit pensioen wordt afgestort bij een verzekeringsmaatschappij.

De verzekering dient naar mijn beleving een gegarandeerde renteverzekering (een periodieke uitkering) te zijn waarbij exact de afgesproken bedragen worden verzekerd. In de praktijk zie ik echter vaak gebeuren dat een kapitaal wordt verzekerd. Dat kapitaal is dan zodanig vastgesteld dat dit ongeveer voldoende is om de juiste aanspraken aan te kopen. Als op de pensioendatum blijkt dat er te weinig kapitaal aanwezig is, dient de BV bij te storten. Als blijkt dat er teveel is verzekerd, krijgt de BV het surplus terug. Ik vraag me af of dat laatste altijd goed beseft wordt.

De verzekering is een verzekering die wordt gesloten door de BV. De verzekerde is de DGA en de begunstigde is de ex, met als tweede begunstigde de DGA. Immers, als de ex komt te overlijden, krijgt de DGA zijn uitkering weer terug.

En alternatieve variant is dat de DGA verzekeringnemer wordt.

Risico

Maar wat gebeurt er bij faillissement? Als de BV verzekeringnemer is, dan is de verzekering eigendom van de BV en loop je het risico dat de verzekering in het faillissement wordt betrokken. Dat zelfde geldt indien de DGA verzekeringnemer is en de DGA failliet gaat.

Verder spelen er nog een aantal bijzonderheden, waarvan ik me afvraag of men zich dat altijd realiseert.

 • Als de DGA zijn pensioendatum verandert, gaat de pensioendatum van de ex mee.
 • Als er afstorting is afgesproken, mag de DGA de verzekering later weer terughalen naar de BV? Als je niets daar over afspreekt, is dat mijns inziens gewoon toegestaan
 • Als er een kapitaal is verzekerd, wie beslist op de pensioendatum nu waar er pensioen wordt aangekocht?

Conversie de oplossing?

Bij conversie wordt de waarde van het bijzonder partnerpensioen en de waarde van het ouderdomspensioen dat toekomt aan de ex ter beschikking gesteld aan de ex. Die kan daar een eigen pensioen mee aankopen. Als ik kijk naar de knelpunten, risico's en bijzonderheden, dan denk ik dat je bij echtscheiding altijd beter uit bent met conversie dan met een standaard verevening.

Let wel, als er conversie wordt gedaan, dan vervalt het bijzonder partnerpensioen. Bij overlijden van de DGA volgt er dus geen uitkering aan de ex. Mocht er wel behoefte zijn aan een uitkering (bijvoorbeeld omdat de DGA alimentatieplichtig is) dan kan zijn er wel oplossingen te bedenken in de vorm van een risicoverzekering, waarbij de kosten van die verzekering bijvoorbeeld worden verrekend met de conversiewaarde.

Als je gaat scheiden, laat je goed informeren over de consequenties voor je pensioen. Zeker als (jij of) je ex DGA is!

Lees ook: 2 uitspraken hoger beroep met betrekking tot pensioen en echtscheiding

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 7 augustus 2014

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas