Een afstandsverklaring mag nog steeds

Het komt vaak voor dat werknemers afstand willen doen van deelname aan de pensioenregeling die hen wordt aangeboden. Veel werkgevers accepteren dat niet. De laatste jaren wordt daarbij steeds vaker de Pensioenwet als excuus aangehaald. Ten onrechte. Afstand doen van pensioen is nog steeds mogelijk.

Een afstandsverklaring is een verklaring waarin wordt vastgelegd dat een werknemer afstand doet van deelname aan de pensioenregeling. Op grond van de Pensioenwet doet de werkgever die een pensioenregeling heeft voor de werknemers, iedere werknemer een aanbod. De werknemer kan vervolgens dit aanbod aanvaarden of weigeren.

Afstandsovereenkomst

Als de werknemer het aanbod niet (volledig) aanvaard, dient ter bescherming van de positie van de werkgever en de werknemer een afstandsverklaring te worden opgesteld. Misschien is het beter om geen afstandsverklaring maar een afstandsovereenkomst op te stellen. Een verklaring is immers eenzijdig en kan door de werknemer weer worden ingetrokken. Een afstandsovereenkomst kan alleen door partijen weer ongedaan worden gemaakt door het opstellen van een nieuwe overeenkomst.

Partner

Niet alleen de werknemer dient aan te geven dat hij afstand doet. Ook een eventuele partner dient akkoord te gaan. Een partner verkrijgt immers ook rechten uit een pensioenregeling.

Wees concreet

Het is aan te bevelen in de afstandsverklaring (of afstandsovereenkomst) op te nemen waar de werknemer exact afstand van doet. Noem dus concreet pensioenvormen, ingangsdata, indexatiebepalingen, financieringsmethoden en overige relevante bepalingen. Neem daarbij ook bedragen op. Dan is voor iedereen duidelijk waar het over gaat en hoe groot het belang is. Daarmee wordt voorkomen dat de werknemer of diens partner zich verschuilt achter onwetendheid en onbekendheid met de materie.

Spijtoptanten

Neem ook op of, en zo ja onder welke voorwaarden de werknemer weer kan gaan meedoen met de pensioenregeling. Indien deelname weer mogelijk wordt, zal de werknemer in een aantal situaties bij latere deelname gekeurd dienen te worden. Dit kan financiële consequenties of zelfs uitsluiting ten gevolge kunnen hebben. Neem daarom ook op voor wiens rekening deze consequenties zijn.

Herhaling

Indien een werknemer afstand heeft gedaan is het aan te bevelen jaarlijks opnieuw een overeenkomst te sturen (sluit dus overeenkomsten voor een bepaalde periode). Dan dient de werknemer bij herhaling aan te geven dat hij niet wenst deel te nemen aan de pensioenregeling. Tevens komen wijzigingen in de privé situatie, zoals een nieuwe partner, kinderen etc. snel aan het licht, zodat ook daar op kan worden ingespeeld.

Uitvoeringsovereenkomst verzekeraar

Niet iedere uitvoeringsovereenkomst met verzekeringsmaatschappijen staat toe dat uw werknemers afstand doen. Check dus vooraf de uitvoeringsovereenkomst die u met uw verzekeraar heeft gesloten. Indien u zich immers verplicht heeft tot het aanmelden van alle werknemers, dan moet u zich daar aan houden. Afstand is dan geen optie. Wilt u dat uw werknemers wel afstand kunnen doen, bespreek dan met uw verzekeringsmaatschappij of aanpassing van de uitvoeringsovereenkomst op dit punt mogelijk is.

Weet wat u doet!

Het is dus mogelijk dat werknemers afstand doen van deelname aan de pensioenregeling. Indien dat echter niet goed wordt vastgelegd loopt u een groot risico. De werknemers of diens nabestaanden kunnen zich achteraf alsnog beroepen op de pensioentoezegging. Zorg dus dat u een waterdichte procedure ontwikkelt. Let ook op de uitvoeringsovereenkomst, want mogelijk kunt u alsnog verplicht worden om een verzekeringen af te sluiten.

Lees ook het artikel "Een afstandsverklaring mag nog steeds; een update"

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 12 januari 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas