Een afstandsverklaring mag nog steeds; een update

Na mijn artikel een afstandsverklaring mag nog steeds heb ik veel reacties en vragen gehad. In dit artikel een verdere uitwerking van het onderwerp, waarbij alle reacties en vragen integraal zal behandelen.

Werkingssfeer

Een afstandsverklaring voor pensioen is nog steeds mogelijk. Ook in 2010 is er nog steeds niet veranderd. Hierbij moet ik wel opmerken dat het artikel met name ging over pensioenvoorzieningen bij een verzekeringsmaatschappij. Deelname aan een pensioenregeling bij een bedrijfstakpensioenfonds (zoals bijvoorbeeld de architecten, zorg en welzijn of de landbouw) of een beroepspensioenfonds (bijvoorbeeld de fysiotherapeuten of notarissen) is wettelijk verplicht. Hier kan je door middel van een afstandsovereenkomst of -verklaring niet zomaar onderuit.

Facultatieve dekkingen

Regelmatig zie je pensioenregelingen waarin de werkgever facultatieve dekkingen aanbiedt voor bijvoorbeeld het ANW-hiaat, WGA-hiaat en WIA-AO. De premie komt dan voor het grootste deel of volledig voor rekening van de werknemer. In dergelijke regelingen zie je dan dat de premie zal worden ingehouden op het salaris tenzij de werknemer een afstandsverklaring tekent. Tot het tegendeel blijkt heeft de werknemer recht op de pensioenaanspraken. Het tegendeel blijkt uit een afstandsovereenkomst. Om die reden lijkt het me goed om als werkgever een afstandsovereenkomst te verplichten. Als een werknemer geen overeenkomst invult en ondertekend, dan neemt hij gewoon deel en wordt er premie ingehouden op het salaris.

Geldigheid

Als een werkgever van uitvoerder verandert en je hebt een afstandsverklaring getekend, dient zich de vraag aan of je dan een nieuwe overeenkomst moet tekenen. Zoals ik mijn vorige artikel heb geschreven is het aan te bevelen om periodiek, bijvoorkeur jaarlijks de overeenkomsten te vernieuwen. Maar ten aanzien van deze specifieke situatie geldt dat je afstand hebt gedaan van de pensioentoezegging. Dan maakt het niet uit wie de uitvoerder is. Dit is alleen anders, wanneer er in de overeenkomst ook daadwerkelijk een koppeling is gemaakt met de uitvoerder.

Wijziging uitvoerder

Ik zie veel werkgevers die door de bepalingen in het nieuwe contract gehouden zijn om iedereen aan te melden. Dat is wat mij betreft een belangrijk punt van aandacht bij het inkopen van een nieuwe pensioen uitvoeringsovereenkomst. Als je een overeenkomst hebt met werknemers die afstand hebben gedaan van de pensioenregeling, kan je natuurlijk niet zomaar een overeenkomst sluiten met een uitvoerder die daar strijdig mee is.
In de praktijk blijkt gelukkig dat bijna alle (grote) verzekeraars bestaande afstandsovereenkomsten of verklaringen respecteren.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 6 april 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas