Een AOW-gat bestaat niet

Regelmatig worden ik rond etenstijd gebeld met de vraag of ik iets wil regelen in verband met mijn AOW-gat. In mijn optiek een rare vraag, want een AOW-gat bestaat helemaal niet.

Waar komt de discussie vandaag

Op dit moment nog krijgt een AOW-gerechtigde die samenwoont (al dan niet gehuwd) een zelfstandige AOW uitkering. De uitkering bedraagt ongeveer € 8.500,- bruto per jaar. Indien beide partners 65 jaar of ouder zijn, krijgen zij samen totaal € 17.000,-. Als een van beide partners echter nog geen 65 jaar is, krijgt de oudere partner een toeslag. Deze toeslag is gelijk aan de zelfstandige AOW, zodat de totale uitkering vanaf het moment dat de oudste 65 jaar wordt € 17.000,- bedraagt. Indien de jongere partner eigen inkomsten heeft worden deze inkomsten gekort op de toeslag. Een toeslag wordt dus uitgekeerd aan samenwonenden, waarbij sprake is van een leeftijdsverschil tussen beide partners en de jongste partner geen eigen inkomen heeft. In 2015 komt deze toeslag te vervallen.

Waarom ontstaat er dan geen AOW-gat?

Gedurende de werkzame periode verdien je salaris. Als je op 65 jaar met pensioen gaat, ontvang je een AOW uitkering en in aanvulling daarop een pensioenuitkering. Bij de berekening van het pensioen wordt rekening gehouden met het feit dat je een AOW uitkering krijgt. In de meeste pensioenregelingen wordt tegenwoordig rekening gehouden met 1 keer de zelfstandige AOW uitkering van € 8.500,-. Dit doet men door te rekenen met een AOW-franchise. Het pensioen, inclusief de AOW, is gericht op een uitkering van ongeveer 70% van het laatstverdiende salaris. Deze 70% is voldoende, want na 65 jaar betaal je minder belasting, waardoor het netto inkomen ongeveer gelijk zal zijn aan het inkomen voor 65 jaar.

Ik zal aan de hand van een aantal situaties laten zien wat er vervolgens gebeurt als je met pensioen gaat.

Je bent alleenstaande

Als je 65 jaar wordt krijg je een ongehuwde AOW uitkering van ongeveer € 12.000,- (€ 3.500,- meer dan de zelfstandige AOW uitkering) en een aanvullende pensioenuitkering. Bij de berekening van het pensioen is rekening gehouden met een AOW uitkering van € 8.500,-. Het totale inkomen na pensionering is dan 70% + € 3.500,-. In deze situatie een toename van het netto inkomen!

Je bent samenwonend en kostwinner

Als je 65 jaar wordt krijg je een zelfstandige AOW uitkering van ongeveer € 8.500,- en een aanvullende pensioenuitkering. Bij de berekening van het pensioen is rekening gehouden met een AOW uitkering van € 8.500,-. Het totale inkomen na pensionering is dan ook exact 70%. OP het moment dat je partner ook 65 jaar wordt krijgt je partner eveneens een zelfstandige AOW-uitkering. Vanaf dat moment krijg je dus een extra inkomen van € 8.500,-. Ongeacht de vraag of je partner jonger of ouder is dan jijzelf, krijg je vanaf het moment dat je partner 65 jaar wordt dus meer netto inkomen.

Je bent samenwonend en tweeverdieners

Als je 65 jaar wordt krijg je een zelfstandige AOW uitkering van ongeveer € 8.500,- en een aanvullende pensioenuitkering. Bij de berekening van het pensioen is rekening gehouden met een AOW uitkering van € 8.500,-. Het totale inkomen na pensionering is dan ook exact 70%. Voor je partner geldt exact hetzelfde. Je krijgt dus exact 70% van het totale gezinsinkomen.

Wanneer gaat dit mis in de praktijk?

In mijn uitgangspunten ben ik uitgegaan van een pensioenregeling die rekening houdt met een zelfstandige AOW uitkering. Als dat niet het geval is en er wordt rekening gehouden met een hogere AOW-uitkering, terwijl je kostwinner bent, dan kun je wel last krijgen van een groot leeftijdsverschil. Als jij 65 wordt en je partner is dat nog niet, dan is het inkomen in die periode lager dan 70%. Ik merk dat veel mensen dat een AOW-gat noemen. Ik zou dat een niet optimale pensioenregeling willen noemen. Het gat wordt immers veroorzaakt door een hoge AOW-franchise.

Als je kostwinner bent en er is rekening gehouden met een hogere AOW uitkering dan € 8.500,-, dan is er tevens sprake van een tekort bij pensionering. Dat tekort staat dan echter volledig los van het leeftijdsverschil en heeft volledig te maken met een niet optimale pensioenregeling.

Samenvattend kan ik dan ook niet anders dan concluderen dat een AOW-gat niet bestaat. Wordt u ook gebeld onder het eten, verwijs de beller dan gewoon naar pensioenweblog.nl. Dan kunt u weer rustig verder eten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Dinsdag 25 november 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas