Een jaar voor pensioen geen sollicitatieplicht meer

Uitkeringsgerechtigden waarvan de AOW over een jaar ingaat, zijn met ingang van 1 mei 2018 vrijgesteld van hun sollicitatieplicht. UWV stuurt een brief naar WW-, IOW-, WGA- of Ziektewet uitkeringgerechtigden als de regeling voor hen geldt en zij binnen een jaar de AOW leeftijd bereiken. Tot 1 mei 2018 hebben personen die binnen een jaar de AOW leeftijd bereiken, hun werk verliezen of ziek worden, sollicitatieplicht. Maar degenen die in dat laatste jaar werkloos of ziek worden, zijn daarvan vrijgesteld. In de nieuwe regeling wordt dit gelijkgesteld. Het gaat om werknemers die een uitkering ontvangen op grond van de WW, de Ziektewet, de IOW en de Wet Wia.

Het gaat formeel om een vrijstelling van de sollicitatieplicht in het laatste jaar voor pensionering. De AOW leeftijd is in 2018 nog 66 jaar, dus geldt de maatregel voor alle 65 jarigen. Als de AOW leeftijd op 1 januari 2019 66 jaar en 4 maanden wordt, schuift de sollicitatievrije periode in de WW op naar 65 jaar en 4 maanden. Nu hebben alleen werklozen die in het laatste jaar voor pensionering worden ontslagen vrijstelling van sollicitatieplicht. Degenen die al langer WW krijgen, moeten tot pensioendatum solliciteren.

Solliciteren is de kortste weg naar werk, a;dus minister Koolmees. De sollicitatieplicht heeft daarmee een positief effect op de kans op werkhervatting. Dit leidt tot een besparing van uitkeringslasten. Afschaffen van de sollicitatieplicht voor ouderen kan het beeld oproepen dat deze werknemers kansloos zijn op de arbeidsmarkt. Dat is niet terecht. Desondanks zie ik ook een mogelijk negatief effect van de sollicitatieverplichting. Oudere werklozen kunnen het gevoel krijgen dat ze “overbodige” sollicitatie activiteiten moeten verrichten, waardoor zij gedemotiveerd raken. Daarom is het volgens Koolmees belangrijk om te investeren in maatregelen die de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt verhogen. Daarvoor werkt het kabinet aan de verbetering van de werking van de arbeidsmarkt en door middel van de maatregelen in het actieplan “Perspectief voor vijftigplussers”. Bij deze aanpak gericht op activering hoort ook de sollicitatieplicht.

Informatie

 • Algemeen, 5 jaar voor je pensioendatum, Ik ga met pensioen, Pensioen Varia, Sociale zekerheid
 • Woensdag 16 mei 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie