Een nieuwe baan een nieuwe pensioenregeling

Als je een nieuwe baan aanneemt ga je niet over een nacht ijs. Ook de arbeidsvoorwaarden worden goed doorgesproken. Een belangrijke arbeidsvoorwaarde is pensioen. Daarom is het belangrijk om bij verandering van baan ook goed naar het pensioen te kijken. Als de nieuwe pensioenregeling een stuk slechter is dan de oude regeling, kan het zo maar zijn dat je ondanks een salarisverhoging, er in het totale pakket toch op achteruit gaat. Regelmatig wordt mij gevraagd waar je dan op moet letten. In deze bijdrage zal ik een aantal belangrijkste zaken op een rijtje zetten.

Daarbij ga ik er vanuit dat de oude en de nieuwe pensioenregeling een middelloonregeling is. Als één van de te vergelijken regelingen eindloon of beschikbare premie is, spelen nog een aantal extra elementen een rol. Die zal ik in een volgend artikel toelichten.

Salaris

De hoogte van het op te bouwen pensioen is afhankelijk van het salaris. Het komt regelmatig voor dat niet over het gehele salaris pensioen wordt opgebouwd. Vaak wordt uitgegaan van 12 keer het vaste maandsalaris en 8% vakantiegeld. Er kan echter ook pensioen worden opgebouwd over een eventuele 13e maand, variabele beloningen zoals bonussen en provisies en tantièmes. Kijk dus goed welke salariscomponenten in de oude regeling en welke in de nieuwe regeling meetellen voor de pensioenopbouw.

Franchise

Veel pensioenregelingen kennen een zogenaamde AOW-franchise (zeg fransjieze). Een franchise is een soort drempelbedrag. Over dat deel van het salaris wordt geen pensioen opgebouwd. Dat is gedaan omdat de overheid de AOW uitkeert vanaf 65 -jarige leeftijd. De AOW is ongeveer € 8.500,- per jaar voor iemand met een partner (samen €17.000,-) en ongeveer € 12.000,- voor een alleenstaande. De overheid gaat er vanuit dat een pensioen van 70% van je salaris ongeveer voldoende moet zijn. Stel je bent gehuwd en verdient een salaris van € 12.000,- dan heb je aan € 8.500,- pensioen (70%) voldoende. Die € 8.500,- is precies het bedrag dat je van de overheid krijgt aan AOW-uitkering. Je hebt dan geen extra pensioen meer nodig. Daarom heeft de overheid gesteld dat over de eerste ongeveer € 12.000,- geen pensioen mag worden opgebouwd. De werkgever kan echter ook besluiten een hogere AOW-franchise te kiezen. Als hij bijvoorbeeld er vanuit gaat dat alle werknemers alleenstaand zijn, dan krijgen ze een AOW-uitkering van € 12.000,- en hoeven ze om op 70% uit te komen over de eerste 17.000,- salaris geen pensioen op te bouwen. Controleer dus welke AOW-franchise wordt gebruikt in de oude en de nieuwe pensioenregeling.

Pensioengrondslag

Het salaris minus de AOW-franchise wordt de pensioengrondslag genoemd. Neem het pensioengevend salaris in de oude regeling en verminder die met de franchise. Dan heb je de oude pensioengrondslag. Neem nu het pensioengevend salaris in de nieuwe regeling en verminder die met de franchise en je hebt de nieuwe pensioengrondslag. Als je in je nieuwe baan een hoger salaris bent gaan verdienen is het voor een goede vergelijking het beste om het nieuwe hogere salaris ook toe te passen op de oude pensioenregeling. Anders vergelijk je appels met peren.

Opbouwpercentage

Ieder jaar bouw je een stuk pensioen op. Het bedrag dat je opbouwt wordt berekend door de pensioengrondslag te vermenigvuldigen met het opbouwpercentage. Neem het opbouwpercentage in de oude regeling en vermenigvuldig dat met de oude pensioengrondslag. Het bedrag dat je nu hebt berekend is de jaarlijkse pensioenopbouw (oud). Neem vervolgens het opbouwpercentage in de nieuwe regeling en vermenigvuldig dat met de nieuwe pensioengrondslag, zodat je de jaarlijkse pensioenopbouw (nieuw) hebt. Deze twee bedragen kun je vervolgens met elkaar vergelijken en kijken in welke pensioenregeling de jaarlijkse opbouw het hoogste is.

Eigen bijdrage

Veel pensioenregelingen kennen een eigen bijdrage voor de werknemer. Kijk of er een eigen bijdrage moet worden betaald en bereken voor de oude en de nieuwe regeling hoe hoog deze is. Vaak is de eigen bijdrage een percentage van de pensioengrondslag of het salaris. De eigen bijdrage wordt maandelijks ingehouden op je salaris. Deze is dus extra belangrijk om te controleren, want deze is dus niet alleen van invloed op de kwaliteit van de pensioenregeling, maar ook op je netto besteedbaar inkomen.

Toeslag of indexatie

Controleer of de in het verleden opgebouwde pensioenen jaarlijks worden verhoogd. Deze verhoging wordt een toeslag of indexatie genoemd. Belangrijk is om daarbij vast te stellen of sprake is van een toeslag, hoe hoog deze toeslag is (vaste verhoging, de loonindex of de prijsindex) en hoe zeker het is dat de toeslag jaarlijks wordt verleend. Veel toeslagen zijn namelijk voorwaardelijk. Dit jaar zal worden gestart met het verstrekken van een indexatielabel. Dit label geeft de kwaliteit van de indexatie of toeslag weer. Als je dit label krijgt van de oude en de nieuwe regeling, is vergelijken relatief eenvoudig.

Ik heb vergeleken en dan?

Als de oude en de nieuwe regeling ongeveer vergelijkbaar zijn (jaarlijkse opbouw, eigen bijdrage en indexatie) dan kun je met een gerust hart de nieuwe pensioenregeling aanvaarden. Dat zelfde geldt als alle elementen in de nieuwe regeling beter zijn dan in de oude regeling. Anders wordt het als de oude regeling op één of meerdere elementen beter is. Als dat het geval is adviseer ik je contact op te nemen met een pensioenspecialist. Laat de pensioenspecialist uitrekenen hoeveel de oude regeling beter was dan de nieuwe regeling. Laat hem het verschil vertalen in een jaarlijks te betalen premie. Dat premiebedrag kan dan worden afgezet tegen het totale arbeidsvoorwaardenpakket.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat pensioen gemiddeld ongeveer 20% van je salaris kost. Dat betekent dat je 1 dag per week voor je pensioen aan het werken bent. Een pensioenvergelijking maken is niet de hobby van iedereen. Wetende dat je 1 dag per week voor je pensioen aan het werken bent, moet je toch maar even door de zure appel heen bijten.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Zondag 25 mei 2008

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas