Een nieuwe pensioenregeling met verstrekkende gevolgen: Pensioenfonds moet schade betalen

Op 8 mei 2018 deed het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep een uitspraak die zware financiële gevolgen kan hebben. Het pensioenfonds PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek) heeft de door de werknemers van DaimlerChrysler Nederland opgebouwde pensioenrechten van Nationale Nederlanden overgenomen.

In de brief aan de werknemers waarin goedkeuring werd gevraagd voor de overdracht schreef het pensioenfonds onder andere dat de overdracht geen financiële gevolgen zou hebben.

Er is echter een groot verschil tussen een gegarandeerd pensioen bij een pensioenverzekeraar zoals Nationale Nederlanden en het pensioen bij een pensioenfonds. Een pensioenfonds mag het afgesproken pensioen niet uitkeren als zij onvoldoende middelen heeft.

Nu blijkt dat het pensioenfonds onvoldoende middelen heeft en de pensioenen heeft moeten verlagen heeft de rechter geoordeeld dat het pensioenfonds niet heeft voldaan aan haar (zorg)plicht om de werknemers te informeren over de mogelijkheid dat het pensioenfonds de bevoegdheid om te korten (minder uitkeren) en wordt verplicht alle schade en te leiden schade te vergoeden.

Werknemers hebben een deel van hun zekerheid opgegeven door hun waarde over te dragen aan het pensioenfonds.

Ook bij het overstappen van een verzekerde regeling naar een gelijkwaardige pensioenregeling bij een Algemeen Pensioenfonds leveren werknemers een deel van hun zekerheid in. De rechter bepaalde in eerdere uitspraken[i] dat de werknemer ondubbelzinnig moet instemmen met de veranderde arbeidsvoorwaarde en de werkgever een zorgplicht heeft.

En hier schort(te) het heel regelmatig aan, met de kans dat werknemers hierop terugkomen. De werknemer moet namelijk heel goed begrijpen wat de gevolgen zijn van het overstappen van de ene naar de andere pensioenregeling en de consequenties goed begrijpen.

Uitspraken:

https://www.hetrechtenstudentje.nl/jurisprudentie/eclinlhr2008bd1847-stoofmammoet/

HR 26 juni 1998, ECLI:NL:HR:1998:ZC2688 (Van der Lely/Taxi Hofman), rov 3.1

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2010:BN9262

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2010:BK3570

Kuijpers II -arrest: JAR 1998, 99NJ 1998, 709

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:3096

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSGR:2006:AX6382

Informatie

 • Pensioen Civiel, Verplichtstelling
 • Donderdag 24 mei 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie