Eigen risico beoordeling pensioenfondsen en PPI’s

Pensioenfondsen een premiepensioeninstellingen (PPI ‘s) zijn sinds 13 januari 2019 verplicht om periodiek een eigen risicobeoordeling (ERB) uit te voeren en de resultaten daarvan aan De Nederlandsche Bank (DNB) te melden. Daarvoor heeft DNB een factsheet en Q&A’s beschikbaar gesteld.

Een ERB moet in beginsel eens in de drie jaar worden uitgevoerd. Als sprake is van een significante wijziging van het risicoprofiel van de instelling of de uitgevoerde pensioenregelingen, moet de ERB zo spoedig mogelijk daarna worden uitgevoerd.

Als geen sprake is geweest van een significante wijziging van het risicoprofiel of van de pensioenregeling, moet ieder pensioenfonds en iedere PPI uiterlijk 13 januari 2022 voor het eerst een ERB moet hebben uitgevoerd.

DNB wil de ontwikkeling van de ERB ondersteunen met good practices waarvan in het kader van het toezicht kennis van is genomen. Echter, voor het identificeren van good practices is het noodzakelijk dat voldoende ERB’s  van voldoende kwaliteit worden ingediend en daar schort het aan. Het merendeel van de pensioeninstellingen nog geen ERB heeft ingediend.

Daarom roept DNB pensioenfondsen en PPI’s die nog geen ERB hebben ingediend op om op korte termijn een ERB uit te voeren en de resultaten daarvan aan DNB kenbaar te maken. De daaruit verkregen inzichten zullen uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 met de sector worden gedeeld. delen met de sector.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen
 • Maandag 5 juli 2021

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie