Einde aan verpandingsverboden

Het kabinet dient het wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden in.

Het kabinet heeft een wetsvoorstel ingediend die contractuele afspraken verbiedt die vervreemding of verpanding van geldvorderingen op naam tegengaan. Hierdoor wordt uitsluiting van overdraagbaarheid of verpandbaarheid hiervan niet meer mogelijk als de vordering voortvloeit uit beroep op bedrijf. Het verbod kent wel enkele uitzonderingen en geldt bijvoorbeeld niet voor geldvorderingen op grond van een betaal- of spaarrekeing.

De regering vindt contractsvrijheid belangrijk en een hoeksteen van de economie. Dat moet echter wel twee kanten opwerken. In bepaalde economische sectoren als de bouw- en retailsector wordt de mogelijkheid van overdracht of verpanding van vorderingsrechten contractueel op grootschalige wijze of zelfs categorisch uitgesloten.

De debiteuren, vaak grote bedrijven, willen niet met allerlei nieuwe crediteuren belast worden en willen een eenduidig betaaladres. De neveneffecten zijn echter groot nu deze vorderingen niet meer gebruikt kunnen worden als dekking voor kredietverlening. In de landen om ons heen is er al soortgelijke wetgeving als in het wetsvoorstel waardoor het level-playing-field van het Nederlandse bedrijfsleven verstoord wordt. 

Informatie

 • Financieren, Basis
 • Donderdag 4 juni 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie