Einde goede middelloonpensioenregelingen?

Meer dan 90% van alle werknemers in Nederland heeft een pensioenregeling  die is gebaseerd op middelloon.

Bij middelloonpensioen bouw je ieder jaar over het in dat jaar verdiende salaris het pensioen op. Omdat er inflatie is, is het de bedoeling dat pensioenen jaarlijks aan de uitholling door inflatie worden aangepast. De afgelopen jaren zien wij de premie voor middelloonpensioen stijgen terwijl de waarde van het pensioen door inflatie af neemt omdat er niet geïndexeerd wordt. Wat is er aan de hand?

De prijs waarop de pensioenpremies zijn gebaseerd is gelinkt aan het te verwachten rendement dat de verzekeraar denkt te gaan halen. De afgelopen jaren is deze gedaald van 4% naar 3% tot een percentage dat hieronder ligt. Door het inrekenen van een lagere rente stijgt de prijs van pensioen.

Door de winstdeling te koppelen aan het rendement van een fictief pakket staatsleningen is er in veel pensioenregelingen al jaren geen ruimte meer om de winstdeling te gebruiken om te indexeren. Veel verzekeraars hebben dit wel slim in de pensioenreglementen gezet (“als er winstdeling is, dan worden de pensioenen geïndexeerd”) maar ook nogal eens niet zo slim “(de werkgever probeert de pensioenen te verhogen” . Oh, en wat heeft de werkgever dan gedaan met dat proberen? Even opzoeken wat proberen eigenlijk betekend: “iets met succes trachten te beëindigen waarvan men niet weet of het gaat lukken”. Wachten totdat de verzekeraar winst uit gaat keren, wetende dat het rendement op staatsleningen structureel onder de rekenrente ligt en er dus helemaal geen indexatie te verwachten is maar wel inflatie is, lijkt niet echt op proberen). Als er geïndexeerd wordt zal de werkgever dus bovenop de premie een extra bedrag moeten storten en veel werkgevers hebben hier een probleem mee.

Veel werkgevers hebben er in het verleden van geprofiteerd dat de rendementen veel hoger waren dan de rekenrente. Zeker als er een ondernemingspensioenfonds was of sprake van beleggingen in zakelijke  waarden. Sterker nog er zijn werkgevers geweest die een premie-vakantie hebben genomen. Die gewoon een jaartje geen premie hebben betaald. De kosten voor pensioen en indexaties werden uit de beleggingsresultaten betaald. Nu de kosten voor pensioen en indexaties stijgen willen veel werkgevers van middelloon met een goede indexatie af.

Wij adviseren Ondernemingsraden om zich niet alleen te verdiepen in het voorstel dat de werkgever doet voor een nieuwe pensioenregeling, maar om er ook het verleden nog eens bij te pakken. Waar komen we vandaan  met onze pensioenregeling? Wat is toen de bedoeling en de afspraak geweest? Wij constateren dat er de afgelopen jaren nogal eens iets met het pensioen  gebeurt is dat niet helemaal correct was. Hierover kan de OR nog eens praten met de werkgever.

In ieder geval kan gesteld worden dat middelloon zonder kans op indexatie ten opzicht van de pensioenen zoals deze bedoeld zijn bij de totstandkoming van een pensioenregeling, in een paar jaar vaak wel een heel forse versobering hebben ondergaan. En in hoeverre is de OR zich dit bewust en in hoeverre wil de OR er wat mee? En wat wil de OR er dan mee? Welke alternatieven zijn er eigenlijk?

Beter aan de bal te zijn en mee te voetballen dan een instemmingsverzoek af te wachten,  waarmee je als OR in principe alleen kunt instemmen of dat je kunt afwijzen.

Gerard van der Toolen

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 3 december 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie