Einde overgangsrecht levensloopregeling 1 november 2021

Alle bestaande V&A’s over de levensloopregeling op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) zijn per 1 november 2021 aangepast en zullen per 1 januari 2022 komen te vervallen.

Actualiteit

Deze aanpassing ziet op het per 1 januari 2021 aangepaste overgangsrecht, dat op 31 oktober 2021, twee maanden eerder dan gepland, is geëindigd. Op grond van dit overgangsrecht is de op 1 november 2021 aanwezige waarde in het economisch verkeer van de levensloopaanspraak, zonder toepassing van de standaardloonheffingskorting, aangemerkt als loon uit tegenwoordige arbeid van de (gewezen) werknemer. Dit vloeit voort uit artikel 39d Wet LB 1964.

Indien de (gewezen) werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, wordt de aanspraak aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. In dat geval is de uitvoerder van de levensloopregeling aangewezen als inhoudingsplichtige.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Algemeen
  • Maandag 8 november 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas