Einde pensioen in eigen beheer: nieuwe stand van zaken

Op 1 juli 2016 heeft staatsecretaris Wiebes van Financiën in vervolg op het algemeen overleg van 23 maart 2016 zij plannen ontvouwd betreffende de afschaffing van pensioen in eigen beheer (PEB).

Na overleg met de belangrijkste stakeholders alsmede met de direct betrokkenen, de directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) is een breed draagvlak gebleken voor het voorstel om het PEB uit te faseren. De staatssecretaris is van plan in het kader van het Belastingplan 2017 met een wetsvoorstel te komen dat op enkele punten zal afwijken van het bestaande voorstel van 16 maart 2016.

De termijn waarbinnen het PEB fiscaal geruisloos kan worden afgekocht wordt verlengd van 1 jaar na 3 jaar. Om te stimuleren dat het uitfaseren zo snel mogelijk wordt gerealiseerd, wordt voorgesteld dit via een staffel te doen, waarbij op de fiscale waarde in 2017 een korting van 34,5% wordt verleend, in 2018 een korting van 25% en in 2019 een korting van 19,5%, zodat 65,5% respectievelijk 75% en 80,5% van de fiscale waarde belast is, zonder dat revisierente is verschuldigd.

Om anticiperend gedrag te voorkomen zal worden uitgegaan van de balanswaarden van ultimo 2015 voor de tegemoetkomingen betreffende de afkoop.

De afkoopvariant zal met name voor DGA’s met voldoende vermogen een optie zijn. Degenen die onvoldoende vermogen hebben om tot afkoop over te gaan kunnen de fiscale waarde van hun pensioenverplichting omzetten in de spaarvariant.

Het streven is om de behandeling van het wetsvoorstel nog dit jaar af te ronden zodat de regeling per 1 januari 2017 in werking kan treden. Gezien de langdurige en diepgaande gedachtewisseling over dit dossier met vele deskundigen en betrokkenen, zal vooraf geen internetconsultatie plaatsvinden.

Wel blijven nog enkele vragen onbeantwoord, zoals afkoop van verzekerde pensioenen, en de omzetting ingegane pensioenen in een OSEB. Verder is de staatssecretaris niet erg duidelijk over de gevolgen als de partner niet instemt met de beëindiging van PEB. In dat geval zou de pensioenverplichting zelfs bevroren moeten worden.

 

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, De directeur-grootaandeelhouder, Fiscale Aspecten, Pensioen Algemeen
 • Maandag 4 juli 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie