Fiscale eindejaarstips

Is het nog handig om iets fiscaal te regelen vóór het einde van het jaar? Of is het juist verstandig om nog even te wachten? In deze bijdrage treft u enkele belangrijke fiscale eindejaars tips aan.

Maak (extra) gebruik van de schenkingsvrijstellingen, ook in 2021!

Elk jaar kan er weer binnen de schenkingsvrijstellingen worden geschonken en december is daar een goede maand voor. De bestaande vrijstellingen (€ 5.515) voor kinderen en overige verkrijgers (€ 2.208) wordt alleen voor het jaar 2021 ook nog eens verhoogd met € 1.000. Daarmee komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244.


Tip is om gebruik te maken van schenkingsvrijstellingen 2020 door het opstellen van een schenkingsplan in 2020, maar maak ook met name in 2021 ook gebruik van de verhoging. Schenkingen kunnen ook gebruikt worden om familie en/of vrienden van noodlijdende ondernemingen enigszins te helpen om de coronacrisis door te komen. Schenk jaarlijks met de warme hand, zodat het vermogen kan worden verminderd voor het uiteindelijke overlijden.

Let op de overdrachtsbelasting de komende tijd!

Voor aankoop van een onroerend goed bent u overdrachtsbelasting verschuldigd. Thans is dat 6% voor niet woningen (bedrijfspanden) en 2% voor woningen. Dit percentage gaat naar 8% voor 2e of meerdere woningen en bedrijfspanden.


Tip is om de levering van een pand, als dat nog kan, nog voor 1 januari 2021 te laten plaatsvinden om aan deze verhoging te ontsnappen. Alleen voor een woning die de belastingplichtige zelf duurzaam gaat bewonen blijft 2% overdrachtsbelasting gelden.


Daarnaast is er een startersvrijstelling die eigen woning kopers tussen de 18 en 35 jaar vrijstelt van overdrachtsbelasting. Voor de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting is vereist dat de eigen woning vanaf 1 april 2021 een waarde heeft die niet hoger is dan van € 400.000. Deze zogenoemde woningwaardegrens is een drempelbedrag en wordt jaarlijks geïndexeerd.


Tip is dat starters alleen tussen 1 januari en 1 april 2021 nog wel kunnen profiteren van de vrijstelling voor woningen boven € 400.000. De beperking gaat namelijk pas in per 1 april 2021 terwijl de vrijstellingsmaatregel wel per 1 januari ingaat. De minister ziet de eerste vier maanden als een overgangsperiode, omdat het kabinet deze groep niet wil verrassen met deze (tussentijdse) aanpassing tot € 400.000, omdat sommige starters mogelijk al in beweging zijn gekomen op basis van de wijzigingen.

Speel in op de belastingtarieven!

Het vennootschapsbelasting tarief over de eerste € 200.000 winst daalt van 16,5 % naar 15% in 2021. Het tarief in de 2e schijf  blijft 25%. De komende jaren geldt het tarief van de eerste schijf echter wel voor een groter deel van de winst.; in 2021 voor de eerste € 245.000 en in 2022 voor de eerste € 395.000.


Tip is dat het daarom vaak voordelig is om kosten van de onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen (2020) en opbrengsten, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen.

Keer in 2020 nog dividend uit!

Het belastingtarief in box 2 wordt verhoogd van 26,25% naar 26,9% in 2021. Daarnaast kan de belastingdruk in box 3 bij deze (lage) rentes op uw spaargeld wel relatief hoog zijn. De wijzigingen in box 3 in 2021 betreft verandering van de schijven, het heffingsvrij vermogen (€ 50.000 pp) en het tarief (31%).


Tip is om de belastingtarieven onderdeel van uw fiscale planning te maken gezien de verschillende vormen van belastingdruk waar u als adviseur een toegevoegde waarde kunt leveren aan uw klant.

Houd het werkkapitaal in de onderneming op peil!

Indien er toch al belasting betaald wordt over uw vermogensrendementsheffing in box 3, dan kan het zaak zijn om het ondernemingsrekening op peil te houden en niet over te hevelen naar box 3.


Tip is om vermogen in uw onderneming te houden en het aanhouden van werkkapitaal is ook mede vanwege de Coronacrisis geen overbodige luxe om de huidige calamiteiten te kunnen opvangen. Daarnaast zorgen voldoende liquiditeiten ook voor een hoger ondernemingsvermogen en dat is ook weer belangrijk voor een check bij eventuele toevoegingen aan de oudedagsreserve.

Eventueel meer fiscale aftrek in 2020 dan in latere jaren!

Geldt er in 2020 een hoger inkomen in box 1 dan in 2021, kan een tip zijn om bepaalde (persoonlijke) uitgaven te bundelen of uitgaven naar voren te halen om daar in 2020 nog effectiviteit uit te halen. Immers de grondslagverminderende posten kunnen in 2020 nog tegen het  (gecorrigeerde) tarief van 46% worden verwerkt, het (gecorrigeerde) tarief daalt in 2021 naar 43% en in 2023 daalt deze zelfs tot 37,1 %.