Eindloon uitgelegd

Een eindloonregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen is gebaseerd op het laatst verdiende salaris en de diensttijd van de werknemer. Ieder jaar wordt er pensioen opgebouwd, waarbij de opbouw in dat jaar gebaseerd is op het salaris in dat jaar. Als in een later jaar het salaris wordt aangepast, zullen de opgebouwde pensioenrechten ook aan dat laatst verdiende salaris worden aangepast. Je pensioen is dus gebaseerd op het eindsalaris.

Opbouw

Per dienstjaar mag maximaal 2% van het salaris aan pensioen worden opgebouwd. Omdat pensioenopbouw op 21 jarige leeftijd of latere datum indiensttreding dient aan te vangen en de pensioenopbouw gericht is op 65 jaar, kan er van worden uitgegaan dat een werknemer maximaal in 44 jaar het pensioen opbouwt. In Nederland streven we meestal naar een pensioen van ongeveer 70% van het laatstverdiende salaris, het eindloon dus. Dat betekent dat het jaarlijkse opbouwpercentage bij eindloon ongeveer 1,6% dient te zijn.

Salaris

In de wet is bepaald dat in beginsel alle loonbestanddelen, met uitzondering van de auto van de zaak, meetellen voor de berekening van het pensioen. Daarnaast is speciaal voor eindloon bepaald dat in de periode vijf jaar direct voorafgaande aan de pensioendatum loonstijgingen nog maar beperkt mogen meetellen. De loonstijgingen mogen worden meegenomen tot ten hoogste 2% boven de gemiddelde loonindex voor de Cao-lonen per maand. Verder is bepaald dat bij eindloon alleen maar pensioen mag worden opgebouwd over het regelmatig genoten inkomen. Er mag bij eindloon dus geen pensioen worden opgebouwd over niet regelmatig genoten inkomen (variabel salaris). Welke elementen wel of niet meetellen voor de pensioenberekening, zijn van invloed op de hoogte van het uiteindelijke pensioen.

Pensioen is een aanvulling op de AOW. Om die reden is bepaald dat bij de berekening van het pensioen rekening dient te worden gehouden met de AOW. Dat gebeurt door te rekenen met een AOW-franchise. De AOW-franchise is een drempelbedrag. Over dat deel van je salaris hoef je geen pensioen op te bouwen, want je krijgt al AOW. Het AOW bedrag waar je rekening mee dient te houden is gesteld op minimaal de zelfstandige AOW uitkering.

Kostenbeheersing

Bij een eindloonregeling wordt niet alleen het nog op te bouwen pensioen aangepast aan salarisstijgingen, maar ook het al opgebouwde pensioen wordt aangepast. Met name oudere werknemers hebben een relatief hoog opgebouwd pensioen. Daarnaast is de inkoop van pensioen voor oudere werknemers duurder dan dat van jongere werknemers. Een salarisverhoging kan dan ook grote financiële gevolgen hebben. Een eindloonregeling vraagt dan ook om alertheid van alle partijen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 19 januari 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas