Employability & pensioen

Er komen een aantal ‘lijnen’ en ‘ontwikkelingen’ bij elkaar op dit moment in het domein employability & pensioen.

Allereerst natuurlijk de verhoging van de pensioenleeftijd. De feitelijke pensioenleeftijd is best snel opgelopen de afgelopen jaren, van ruim 60 jaar naar ongeveer 64 jaar. Opvallend is dat vooral ambtenaren nog het vroegst met pensioen gaan. Dat komt met name door de ‘goudgerande’ overgangsregimes en opgebouwde prepensioenen die zij (nog) hebben.

Toch blijkt dat veel werknemers ‘moeite’ hebben om het vol te houden tot de AOW-datum, momenteel 66 jaar, of nog later tot de echte (werkgevers)pensioenleeftijd van inmiddels 68. Dat zit deels ‘tussen de oren’ en is natuurlijk ook fysiek.

Daarnaast blijkt dat de levensduur van bedrijven gemiddeld nog maar een kleine 20 jaar is. En de economische, vooral IT en technologische (en maatschappelijke) ontwikkelingen in alle opzichten gaan natuurlijk hard.

Verder is, mede als gevolg daarvan, de aanzet gemaakt tot ‘een leven lang leren’.

Als je die lijnen bij elkaar brengt, dan kom je op employability & pensioen. Wat houdt dat in? Een werknemer moet ‘zorgen’ dat hij het zo lang mogelijk volhoudt, in ieder geval tot de AOW-datum, bij voorkeur tot de echte pensioendatum en als het kan nog wat langer.

En, dat hoeft dus niet (meer) in dezelfde (soort) baan en bij dezelfde werkgever. Ergo, ook al wil je dus 40 jaar bij dezelfde baas werken… die baas is er na 20 jaar niet meer. Ook het soort werk dat je op je 25e doet is veelal niet meer mogelijk op je 65e. Hetzij fysiek, hetzij geestelijk (denk aan een ambulancebroeder, na 25 jaar veel ‘leed’ is het ‘geestelijk’ op), of omdat ‘die baan’ er niet meer is.

Werknemers, maar zeker ook werkgevers moet dus aan de slag met employability & pensioen. Dat kan betekenen een andere baan en dus omscholing. Binnen of buiten het huidige bedrijf. Dat kan ook betekenen eerder parttimen om het langer vol te houden. Dan kan betekenen demotie, en ja, met een lager salaris.

In dat kader is mijns inziens de transitievergoeding op grond van de WWZ ook juist bedoeld om een werknemer van baan naar baan te helpen. In plaats van dat het toch weer een (lagere) ontslagvergoeding geworden is zoals vroeger.

De ‘huidige’ generatie bijna-gepensioneerden is opgevoed met het idee: zo hard mogelijk werken, om zo vroeg mogelijk met pensioen te gaan.

De komende generatie zal aan employability & pensioen moeten (willen) doen. Nu noch de WWZ, noch het pensioenstelsel (en vooruit, noch de FNV c.s.) echt meewerken en daarvoor de juiste voorwaarden scheppen, moeten ‘we’ het zelf maar doen!

Mijn metafoor is altijd als iemand ‘roept’ dat hij zo vroeg mogelijk fulltime met pensioen wil: ‘Wat ga je dan doen? Nog 20 jaar vissen?” (*)

Ook blijkt uit onderzoek dat langer werken gezonder maakt en gelukkiger. In het laatste Advocatenblad stonden ook interviews met een aantal ‘golden oldies’-advocaten. Dus zeker wij moeten lang(er) blijven werken.

Dat je ‘een voldoende goed’ pensioen moet hebben om dit prettig te kunnen financieren is ook een feit tot slot.

(*) Als iemand dat echt leuk vindt, moet hij/zij misschien met die hobby ‘nu’ al iets gaan doen als beroep!

Informatie

 • Algemeen, Pensioen Algemeen, Sociale zekerheid
 • Maandag 7 mei 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie