EU ambtenaar is geen Franse sociale verzekeringspremies verschuldigd over inkomsten uit onroerend goed

In het arrest De Ruyter (C‑623/13, EU:C:2015:123), heeft het Hof van Justitie (HvJ) geoordeeld dat een werknemer met de Nederlandse nationaliteit die zijn fiscale woonplaats in Frankrijk had en binnen de werkingssfeer viel van EU Verordening 1408/71, in die lidstaat niet onderworpen was aan sociale bijdragen en sociale heffing berekend over zijn inkomsten uit vermogen. De Franse rechter heeft aan het HvJ gevraagd of de oplossing zoals blijkt in het arrest De Ruyter ook geldt voor de situatie van een ambtenaar van de Europese Unie, van wie vaststaat dat hij niet onder de werkingssfeer van EU Verordening 1408/71 valt. De vraag is gesteld in een geding van Lobkowicz, een Frans onderdaan, die van 1979 tot zijn pensionering, op 1 januari 2016, als ambtenaar in dienst is geweest van de Europese Commissie. Hij is verplicht verzekerd bij het stelsel van sociale zekerheid voor de ambtenaren en overige personeelsleden van de EU. Lobkowicz is fiscaal ingezetene van Frankrijk. Hij geniet daar inkomsten uit onroerend goed en is op grond daarvan voor de jaren 2008 tot en met 2011 onderworpen geweest aan sociale bijdragen en sociale heffing. Hij heeft om vrijstelling van deze heffingen verzocht. Volgens A-G Mengozzi is de verplichting voor de EU-ambtenaar om sociale bijdragen en heffing te betalen over de in Frankrijk genoten inkomsten uit onroerend goed strijdig met het beginsel dat slechts één sociale zekerheidswetgeving van toepassing is, nu de ambtenaar geen vooruitzicht heeft op voordelen op grond van het Franse socialezekerheidsstelsel.

Informatie

 • Internationaal, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 30 december 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie