Extra attentie voor gevolgen indexatie bij afloop pensioencontract.

Ondernemingsraden “gaan” na de wijziging van het instemmingsrecht zoals bepaald is in de WOR niet alleen meer over wat in het pensioenreglement staat, maar ook over andere bepalingen tussen werkgever en de pensioenuitvoerder die het pensioen van de werknemers kunnen raken.

 

Tot de wijziging van de Wet bepaalt de WOR (art 27 1A) en de uitleg hiervan dat Ondernemingsraden beperkt inspraak hebben over onder ander een heel belangrijke voorwaarde die wij hieronder bespreken.

 

Pensioencontracten worden aan het eind van de contracttermijn opgezegd. De pensioenuitvoerder biedt een nieuw tarief aan en vaak wordt bekeken of een andere pensioenuitvoerder of een andere pensioentoezegging “beter” is.  Beter staat tussen aanhalingstekens, omdat het afwachten is of het nieuwe pensioen inderdaad wel beter uitpakt.

Het bestaande contract wordt meestal premievrij (er wordt premie in een nieuw contract betaald) gemaakt en in de voorwaarden tussen pensioenuitvoerder en de werkgever is vaak bepaald dat de pensioenuitvoerder geen overrente/winstdeling meer geeft als er tijdelijk (bijvoorbeeld een jaar) geen winst meer wordt behaald.

Ook worden de kosten vaak verhoogd na premievrijmaking.

Buiten dat dit vreemd is (de pensioenreserve is immers misschien pas 60 jaar later volledig leeg) wordt de overrente/winstdeling vaak gebruikt door de werkgever om de indexaties van de pensioenen te betalen. Dit betekend dus dat na premievrijmaking van een pensioencontract (huidige rekenrente 3% en rendement is lager dan 3%) de indexaties komen te vervallen of lager worden (vanwege de hogere kosten die de pensioenuitvoerder na premievrijmaking in rekening brengt).

 

Het is dus van belang voor de Ondernemingsraad dit punt mee te nemen in het overleg met de werkgever en om gebruik te maken van de aankomende wijziging in de WOR. Veel werknemers hebben de indexaties immers nodig om een fatsoenlijk pensioen bij elkaar te sparen. En dit is in het verleden afgesproken met de werknemers! Gewoon hun recht dus.

Informatie

  • Verzekeringstechniek, Actuariële Aspecten, Pensioen Algemeen
  • Maandag 13 juni 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas