Extra toezicht hervorming pensioenstelsel

Aangezien de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel in het kader van het pensioenakkoord een complexe en veelomvattende operatie is, gaat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) anders en uitgebreider toezicht houden dan tot nu toe het geval was. Daarbij ligt de nadruk op een goede informatieverstrekking en keuzebegeleiding om een zorgvuldige en begrijpelijke overgang mogelijk te maken.

Aangezien het nieuwe pensioenstelsel is gebaseerd op premies in plaats van uitkeringen en er meer risico’s bij de deelnemers komen te liggen, is het belangrijk dat de deelnemers tijdig een duidelijk beeld hebben van hun pensioensituatie, zodat plotselinge financiële teleurstellingen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarom worden een goede keuzebegeleiding en heldere informatieverstrekking   nog belangrijker dan nu al het geval is. Centrale doelstelling van de AFM in dit transitieproces naar een nieuw pensioenstelsel is dat deze overgang voor de deelnemers begrijpelijk en transparant plaatsvindt en dat pensioenuitvoerders hun zorgplicht adequaat vervullen. Dit vergt een aanpassing van het gedragstoezicht op de pensioensector, waarbij met name de informatieverstrekking en advisering belangrijke aandachtspunten zullen zijn.

Daarnaast speelt op Europees niveau de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) een belangrijke rol. Op grond van deze regeling moeten financiële instellingen vanaf 10 maart 2021 rapporteren of en hoe duurzaamheidsrisico’s worden meegewogen in hun beleggingsbeleid. Daarbij moet ook inzicht worden verschaft in de kenmerken en doelstellingen van ”duurzame” producten, zodat er geen misverstand over bestaat dat ‘groene’ beleggingen ook daadwerkelijk groen zijn en geen sprake is van greenwashing.

De AFM controleert of duurzaamheidsbeloftes transparant zijn en  of ze worden nageleefd. Ook wordt geïnventariseerd hoe de duurzaamheidstransitie in de sector verloopt en wordt onderzocht hoe de sector omgaat met de nieuwe regelgeving met betrekking tot duurzaamheid.

Tot slot zal de AFM inventariseren in hoeverre vermogensbeheerpartijen, verzekeraars en pensioenfondsen voldoen aan de SFDR en hoever zij met de integratie van duurzaamheidrisico’s in de bedrijfsvoering zijn.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen, Toezicht
  • Zondag 24 januari 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas