Faillissement bv en aansprakelijkstelling DGA door bank

Een DGA krijgt een vordering op zijn bv, omdat hij een nog openstaande schuld van de bv aan de bank na het faillissement van de bv betaalt. De DGA wil de vordering 10 jaar na liquidatie van de bv in aftrek brengen op zijn box 1-inkomen. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt echter dat deze aftrek niet mogelijk is.

Belanghebbende is DGA. Zijn bv gaat in 2002 failliet. De bv heeft dan nog een schuld van € 58.758 aan de bank. De bank spreekt in 2001 belanghebbende voor deze openstaande schuld aan. Belanghebbende betaalt de schuld van de bv aan de bank met in privé door hem van de bank geleend geld. Omdat belanghebbende de lening van de bv bij de bank heeft betaald, krijgt belanghebbende een vordering op de bv. In 2005 liquideert belanghebbende de bv. Hij waardeert de vordering op de bv dan niet af ten laste van zijn box 1-inkomen. 

In de loop der jaren betaalt belanghebbende op zijn lening bij de bank rente en aflossing. In 2015 lost belanghebbende het restant (€ 25.887) van zijn lening af. Belanghebbende wil vervolgens het bedrag van € 58.758, dat hij aan de bank heeft betaald, verminderd met de terbeschikkingstellingsvrijstelling van zijn box 1-inkomen over 2015 aftrekken. De inspecteur gaat hier echter niet mee akkoord.

Rechtbank Noord-Nederland stelt vast, dat er sprake is van hoofdelijke aansprakelijkstelling. Het door belanghebbende aanvaarden van deze aansprakelijkheid is zelfs zakelijk. Belanghebbende heeft daardoor in 2002 een regresvordering op zijn bv gekregen. Deze vordering kwalificeert als ter beschikking gesteld vermogen. De resultaten op de regresvordering en de bijbehorende financieringsschuld zijn daardoor in beginsel belast als resultaat uit overige werkzaamheden.

De rechtbank stelt vervolgens vast dat met de liquidatie van de bv de terbeschikkingstelling in 2005 is geëindigd. Het jaar 2005 was daarmee het laatste jaar waarin belanghebbende zijn regresvordering kon afwaarderen. Na het einde van de terbeschikkingstelling in 2005 is de lening van belanghebbende bij de bank box 3-vermogen geworden. De inspecteur heeft derhalve gelijk.

Toch is hiermee de kous nog niet af, omdat de inspecteur bij de vooraankondiging van de uitspraak op bezwaar het expliciete standpunt heeft ingenomen, dat de betaling van € 25.887 in 2015 een verlies in box 2 is en dat dit verlies kan worden omgezet in een belastingkorting (artikel 4.53 Wet IB 2001). Belanghebbende beroept zich dan ook op het vertrouwensbeginsel. Belanghebbende onderbouwt zijn beroep door te wijzen op de volgende passage uit de vooraankondiging op de uitspraak op bezwaar:

Ik ben het met u eens dat het aangaan van de hoofdelijke aansprakelijkheid is aangegaan uit aandeelhoudersmotieven. Vanaf 2013 is er geen sprake meer van een aanmerkelijk belang. Dat houdt in dat er vanaf 2015 sprake kan zijn van het omzetten van het verlies in een belastingkorting.’

De rechtbank oordeelt, dat de inspecteur niet meer op dit standpunt kan terugkomen. Het beroep van belanghebbende op het vertrouwensbeginsel slaagt derhalve.

De rechtbank stelt het inkomen uit aanmerkelijk belang vast op negatief € 25.887. Dit verlies kan belanghebbende omzetten in een belastingkorting.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van de terbeschikkingstellingsregeling van de DGA en zijn BV als ook de belastingkorting in box 2, schrijf je dan in voor onze e-learning opleiding Certified Life Event Advisor (CLEA). Dé opleiding op het gebied van Life Event georiënteerde advisering! Ook specifiek gericht op de BV en de DGA. Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified Life Event Advisor (CLEA)!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

 

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 15 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas