Formaliteiten loonkostenvoordeel

Als niet aan de formaliteiten wordt voldaan, bestaat dan alsnog recht op loonkostenvoordeel? Rechtbank Zeeland-West-Brabant laat zich hierover uit. 

Actualiteit

X heeft in 2018 acht werknemers in dienst genomen die daarvoor in dienstbetrekking waren bij een andere onderneming van het concern. Op 3 september 2018 heeft X een negende werknemer in dienst genomen. Voor deze werknemer is in de loonaangifte abusievelijk verzocht om loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer in plaats van loonkostenvoordeel oudere werknemer. Het UWV heeft een voorlopige berekening gemaakt van de tegemoetkoming Wtl. Indien de berekening niet juist was had X tot 1 mei 2019 de tijd de aangiftes loonheffingen te corrigeren. X heeft deze correcties niet ingediend. Op 16 juli 2019 heeft de Belastingdienst de tegemoetkoming Wtl vastgesteld. X stelt hiertegen bezwaar en beroep in.

De Rechtbank verklaart het beroep ongegrond. Er is niet voldaan aan de voorwaarden voor loonkostenvoordeel. Bij de indiensttreding van de acht werknemers is namelijk geen doelgroepverklaring verstrekt door het UWV. Dat X behoort tot hetzelfde concern als de vorige werkgever en dat de werkzaamheden en arbeidsvoorwaarden gelijk zijn gebleven, maakt daarbij niet uit. Er is sprake van een nieuwe werkgever en dan had een doelgroepverklaring moeten worden aangevraagd.

X stelt dat zij voor wat betreft werknemer 9 onevenredig zwaar wordt benadeeld omdat zij een verkeerd vinkje heeft gezet. De Rechtbank is het met deze stelling niet eens. Door het zetten van het verkeerde vinkje is niet aan de voorwaarden voldaan. X heeft de mogelijkheid gehad het onjuiste verzoek te corrigeren door middel van een correctiebericht. X ervaart dit als onredelijk, maar de wet laat geen ruimte voor een andere uitleg of toepassing, aldus de Rechtbank (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13 mei 2022, nr. AWB 20/6589, ECLI:NL:RBZWB:2022:2666).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses & Actualiteiten Sessies zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Dinsdag 28 juni 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas