Franse regeling betreffende bijdrage aan sociale zekerheid geoorloofd

Jahin, een Frans staatsburger, woont sinds 2003 in China, waar hij een beroepswerkzaamheid uitoefent en bij een particulier socialezekerheidsstelsel is aangesloten. Hij is in Frankrijk onderworpen aan heffingen over inkomsten uit kapitaal als bijdrage aan het door die lidstaat ingevoerde socialezekerheidsstelsel. Burgers van de EU die zijn aangesloten bij een socialezekerheidsstelsel van een andere lidstaat, worden vrijgesteld van een dergelijke heffing wegens het in artikel 11 Verordening 883/2004 vastgelegde beginsel dat slechts één wetgeving van toepassing is inzake sociale zekerheid (zie ook arrest De Ruyter, HvJ, C‑623/13). Voor een staatsburger van Frankrijk die woont in een derde land dat geen lidstaat van de EER en niet de Zwitserse Bondsstaat is en aldaar is aangesloten bij een stelsel van sociale zekerheid, geldt de vrijstelling niet. De Conseil d’État (hoogste bestuursrechter, Frankrijk) heeft aan het Hof van Justitie (HvJ) gevraagd of deze Franse wettelijke regeling (uitsluiting) strijdig is met artikel 63 en 65 VWEU. Volgens het HvJ is dat niet het geval.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Maandag 29 januari 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie