Franse solidariteitsverzekering

De Franse solidariteitsverzekering kwalificeert als een sociale verzekering.

X en zijn echtgenote wonen in Neuwiller, Frankrijk. X is thans gepensioneerd en heeft zijn gehele loopbaan in Zwitserland gewerkt. De Franse Belastingdienst is voornemens om bij X en zijn echtgenote diverse sociale verzekeringspremies te heffen die bestemd zijn voor het Solidariteitsfonds voor ouderen (hierna: FSV), het Fonds voor de afbetaling van sociale schuld (hierna: CADES) en het Nationale solidariteitsfonds voor zelfstandigheid (hierna: CNSA). X en zijn echtgenote betwisten deze premies verschuldigd te zijn en betogen dat zij slechts onder het Zwitserse sociale zekerheidsstelsel vallen. Zij beroepen zich op het beginsel van toepasselijkheid van de wetgeving van één enkele lidstaat dat voortvloeit uit de EU Vo. 883/2004, die ook geldt voor Zwitserland krachtens de op 21 juni 1999 gesloten overeenkomst tussen Zwitserland en de Europese Gemeenschap over het vrije verkeer van personen. Volgens de Cour administrative d’appel de Nancy (hierna: de Cour) mogen X en zijn echtgenote niet aan de premies voor FSV en CADES worden onderworpen, aangezien zij hun sociale verzekeringspremies reeds in Zwitserland hebben voldaan. Voor wat betreft de premies die zijn bestemd voor het CNSA betwijfelt de Cour of de EU Vo. 883/2004 hierop van toepassing is. De Cour heeft hierover een prejudiciële vraag gesteld. Het HvJ heeft voor recht verklaard dat ook de CNSA onder de werkingssfeer van de Vo. 883/2004 valt. X en zijn echtgenote zijn in Frankrijk geen sociale verzekeringspremies verschuldigd voor de CNSA.

 

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Dinsdag 19 maart 2019

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie