Garantieverklaring niet tijdig

Het niet tijdig indienen van de garantieverklaring leidt niet tot beëindiging van het eigenrisicodragerschap.

X was t/m 2016 eigenrisicodrager voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Als X vanaf 2017 eigenrisicodrager wil blijven, moet op grond van art. 122e Wsfv uiterlijk 31 december 2016 een nieuwe garantieverklaring bij de Belastingdienst zijn ingediend. X is ook vanaf 2017 privaat verzekerd bij een verzekeraar.

Door een vergissing van de verzekeraar zijn de nieuwe garantieverklaringen pas in februari 2017 door de Belasting ontvangen. Volgens de Belastingdienst heeft het niet tijdig indienen van de garantieverklaringen geleid tot het verval van de status van eigenrisicodrager. X is dus premieplichtig voor de WGA.

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft de Belastingdienst in het gelijk gesteld en X per 1 januari 2017 niet als eigenrisicodrager aangemerkt. Het niet tijdig indienen van de nieuwe garantieverklaringen leidt volgens het Hof wettelijk tot verval van het eigenrisicodragerschap met ingang van 1 januari 2017.

De Hoge Raad vernietigt dat oordeel. Het voorschrift van art. 122e Wfsv is in de kern van administratieve aard waarmee voor bestaande eigenrisicodragers eenmalig een eenvoudige overgang werd gefaciliteerd naar eigenrisicodragerschap voor zowel WGA vast als WGA flex met ingang van 1 januari 2017. Gelet daarop valt niet in te zien dat X geen beroep op herstelbaarheid van het verzuim kon doen toen hem duidelijk werd dat zijn garantsteller door een omissie zijn nieuwe garantieverklaringen niet uiterlijk 31 december 2016 aan de Belastingdienst had overgelegd. Uit de feiten volgt dat X zo spoedig als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd alsnog bewijs aan de Belastingdienst heeft verstrekt dat hij vanaf 1 januari 2017 was verzekerd voor het risico van WGA vast en WGA flex. Het cassatieberoep van X is gegrond.

Informatie

  • Sociale zekerheid
  • Donderdag 2 april 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas