Garantieverklaring te laat

Het eigenrisicodragerschap WGA is door de Belastingdienst beëindigd omdat door een fout van de betrokken verzekeraar de garantieverklaring niet tijdig is overgelegd aan de Belastingdienst.

X was tot 31 december 2016 eigenrisicodrager voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Met ingang van 1 januari 2017 heeft een wijziging in de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters plaatsgevonden. Deze wijziging houdt in dat een eigenrisicodrager voor de WGA met ingang van 1 januari 2017 het risico draagt voor niet alleen personeel met een vast dienstverband, maar ook voor personeel met een flexibel dienstverband. In verband daarmee moesten werkgevers die al eigenrisicodrager waren op grond van artikel 122e Wfsv uiterlijk een dag voor 1 januari 2017 een nieuwe garantieverklaring van een bank of verzekeraar aan de Belastingdienst overleggen. De verzekeraar (A) van X heeft op 11 januari 2017 een polisblad opgemaakt. Bij beschikking van 3 februari 2017 heeft de Belastingdienst het eigenrisicodragen van X beëindigd. A heeft op 13 februari 2017 een garantieverklaring ex artikel 122e Wfsv afgegeven, die op 17 februari 2017 door de Belastingdienst is ontvangen. De vraag is of het eigenrisicodragerschap van X terecht met ingang van 1 januari 2017 is beëindigd. Dat is volgens Rechtbank Gelderland het geval. Omdat in dit geval de garantieverklaring niet voor 1 januari 2017 is ingediend, kon de Inspecteur niet anders beslissen dan hij heeft gedaan.
X heeft hoger beroep ingesteld maar Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt de uitspraak van de Rechtbank. De in de wet genoemde termijn moet als een fatale termijn worden aangemerkt, waarbij de Belastingdienst geen beleidsvrijheid heeft hiervan af te wijken (
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 januari 2019, nr. 18/00906). Anders Gerechtshof Den Haag 28 augustus 2018, nr, 18/00504 en18/00505.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Donderdag 31 januari 2019

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie