Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen particuliere schade- en inkomensverzekeringen

De Consumentenbond en de politiek besteedden aandacht aan opzegkosten bij verzekeringen. Voor het Verbond van Verzekeraars is dit mede aanleiding geweest de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging en Contractstermijnen aan te passen op 1 januari 2019.

Aanleiding

Na de invoeren van de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging en Contractstermijnen worden door verzekeraars en/of hun gevolmachtigde soms kosten in rekening gebracht bij de (tussentijdse) beëindiging van een verzekering. Deze kosten komen voor onder allerlei benamingen: wijzigingskosten, opzegkosten, administratieve kosten, kosten aanmelding RDW, etcetera.

Deze kosten staan hooguit in de kleine lettertjes of zijn onbekend bij de verzekerde. Door deze kosten wordt de bedoelde werking van de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging en Contractstermijnen beperkt. Het opzeggen en oversluiten wordt bemoeilijkt.

De aanpassingen

Het Verbond van Verzekeraars (Verbond) heeft, mede om te voorkomen dat de overheid ingrijpt via wetgeving, de Gedragscode Geïnformeerde Verlenging en Contractstermijnen op twee punten aangescherpt.

De wijzigingen zijn:

 • Transparantie over onverwachte (opzeg)kosten:
  • Als de verzekeraar al kosten in rekening brengt dan moeten de kosten bij aanvang van de verzekering worden duidelijk gemaakt
 • Geen opzegtermijn van een maand als het verzekerde object is verkocht

Ingangsdatum

De gewijzigde gedragscode is vanaf 1 januari 2019 van toepassing.

Externe links

Uit dit document blijkt dat de verzekeraar terughoudend moet zijn met het in rekening brengen van kosten om de consument niet op extra kosten te jagen bij het beëindigen van een verzekering. Dit zou de vrijheid van de consument om over te stappen kunnen beperken.

Informatie

 • Schade Particulier
 • Dinsdag 17 maart 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie