Geen aanleiding voor herziening WGA beschikkingen

X oefent een aannemersbedrijf uit. Het UWV heeft aan een ex-werknemer van X in 2009 tot en met 2011 een WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) uitkering verstrekt. Op 1 juni 2012 heeft het UWV beslist dat de ex-werknemer vanaf 18 september 2009 recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). De WGA uitkering is in 2012 met terugwerkende kracht omgezet in een IVA uitkering. De vraag is of de beschikkingen WGA 2011, 2012 en 2013 kunnen worden herzien, in die zin dat de aan de ex-werknemer in de jaren 2009 tot en met 2011 uitbetaalde uitkering buiten aanmerking wordt gelaten bij de bepaling van de gedifferentieerde premiepercentages WGA voor de betreffende jaren. Hieraan voorafgaand is tussen partijen in geschil of het bezwaar van X tegen de beschikking WGA 2011 ontvankelijk is. Volgens Hof Den Bosch is dat niet het geval. De beslissing van de Belastingdienst op het verzoek van X om vermindering van de inmiddels onherroepelijk vaststaande beschikking WGA 2011 is een beslissing die hij ambtshalve heeft genomen. Gelet op het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in belastingzaken is een zodanige beslissing niet aan te merken als een besluit waartegen bezwaar en beroep openstaat. Het Hof oordeelt verder dat de beschikkingen WGA 2012 en 2013 niet kunnen worden herzien. De nadere besluitvorming van het UWV (op 1 juni 2012) omtrent het aan de ex-werknemer toekennen van een IVA uitkering heeft geen gevolgen voor de vaststelling van de korting of opslag van de premie voor de jaren 2012 en 2013. De bestreden beschikkingen WGA zijn niet met juiste uitgangspunten vastgesteld en er is geen aanleiding voor een herziening van deze beschikkingen.

 

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 28 december 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie