Geen aanscherping LIV vanwege samenloop met ET regeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid acht het niet nodig om de voorwaarden van het lage inkomensvoordeel (LIV) aan te scherpen vanwege de mogelijke samenloop tussen de ET regeling (extraterritoriale kostenvergoeding) en het recht op LIV.  De FNV constateert dat de ET regeling en het recht op LIV kunnen samenlopen. De werkgever heeft dan recht op het LIV na toepassing van de ET regeling, omdat brutoloon wordt uitgeruild tegen de (onbelaste) kostenvergoeding. De vakbond is tegen het op deze wijze in aanmerking kunnen komen voor het LIV.

Doel ET regeling: fiscaal compenseren van extra kosten

Het doel van de ET regeling is om werknemers die tijdelijk buiten het land van herkomst verblijven voor hun dienstbetrekking fiscaal te compenseren voor de extra kosten die zij maken. Hierbij gaat het vooral om dubbele woonlasten. Het doel van het LIV is de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Beide regelingen dienen dus een ander doel. Het is nu toegestaan, voor zover aan de voorwaarden van de regelingen wordt voldaan, dat werkgevers zowel gebruik maken van de ET regeling als het LIV.  Door toepassing van de ET regeling wordt de bovengrens van het LIV  omzeild. Indien er aanvullende voorwaarden aan het LIV moeten worden gesteld om deze op zich legale maar onbeoogde mogelijkheid te beperken, kan het LIV niet langer automatisch worden vastgesteld op basis van de polisadministratie en zal er moeten worden overgestapt naar een systeem van handmatige verwerking van aanvragen.

Samenloop vooral in uitzendbranche

De FNV geeft aan dat de ET regeling met name wordt toegepast in de uitzendbranche en vermoedt dat de uitzendbranche ook een relatief groot beroep zal doen op het LIV, aangezien de sector voornamelijk opereert in de lagere inkomensklasse. De FNV verwacht dat de samenloop zich daarom zal concentreren in de uitzendsector.

Overzicht UWV

Minister Koolmees heeft UWV gevraagd een overzicht te maken van de verdeling van de LIV gelden over de sectoren. Uit het overzicht van UWV blijkt dat 7% van de LIV gelden terecht komt bij de uitzendbranche. Een deelfractie van die 7% zal een buitenlandse werknemer betreffen. Van deze fractie van buitenlandse uitzendkrachten zal een deel gebruik maken van de ET regeling. De uiteindelijke samenloop tussen het gebruik van de ET regeling en het LIV lijkt daarom zeer beperkt.

Aanscherpen niet nodig

Hoewel de minister geen voorstander is van samenloop als deze gericht is op het omzeilen van de bovengrens van het LIV, ziet hij gelet op de kleine kans dat dit ook daadwerkelijk op grote schaal plaatsvindt geen aanleiding om de voorwaarden van het LIV aan te scherpen. Aanvullende voorwaarden betekent dat het LIV niet langer automatisch is vast te stellen op basis van de polisadministratie maar dat het handmatig moet worden gedaan. Dat vindt Koolmees een te zware maatregel.

Informatie

 • Internationaal, Pensioen Varia, Sociale zekerheid
 • Dinsdag 13 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie