Geen dienstbetrekking

Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat een chef-kok is niet in dienstbetrekking is bij een mediabedrijf. Er is dus geen verzekeringsplicht.

A is chef-kok en culinair- en horeca deskundige. Vanuit die achtergrond verricht A vanaf 1 december 2004 werkzaamheden voor diverse televisieprogramma’s van mediabedrijf X. X is daarnaast vele jaren actief geweest als horecaondernemer. A is enig aandeelhouder en bestuurder van J (bv). X is als ’opdrachtgever’ met ingang van 1 januari 2017 voor drie jaar een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd aangegaan met J, vertegenwoordigd door A als ’opdrachtnemer’. Over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 zijn X en A een grotendeels gelijke overeenkomst aangegaan. Het geschil betreft een door de Belastingdienst op 6 november 2017 op grond van artikel 59, lid 3, Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) afgegeven beschikking over verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. De Belastingdienst stelt dat, in weerwil van hetgeen is opgenomen in de overeenkomst van opdracht, de rechtsverhouding tussen X en A moet worden aangemerkt als een dienstbetrekking. De Belastingdienst maakt volgens Rechtbank Gelderland echter onvoldoende aannemelijk dat sprake is van een – voor een dienstbetrekking vereiste – gezagsverhouding tussen X en A. Tussen X en A is sprake van gelijkwaardigheid waarbij de activiteiten die worden ontplooid voortvloeien uit ieders eigen deskundigheid en verantwoordelijkheid. Weliswaar kan het feit dat A vanaf 2004 doorlopend werkzaamheden voor X heeft verricht erop wijzen dat sprake is van een dienstbetrekking, maar X heeft – onweersproken – gesteld dat van fulltime werkzaamheden nimmer sprake is geweest. Daarnaast acht de Rechtbank van belang dat de omzet van J niet in belangrijke mate wordt bepaald door de omzet die wordt behaald met de werkzaamheden voor X. Er is geen sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking in de zin van de WW, de ZW, de WAO en de WIA. De Rechtbank wijzigt de beschikking zodanig dat A vanaf 1 mei 2016 voor zijn werkzaamheden ten behoeve van X niet is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie