Geen Franse sociale heffingen over inkomsten uit onroerend goed EU-ambtenaar

Lobkowicz, een Frans onderdaan, is van 1979 tot zijn pensionering, op 1 januari 2016, als ambtenaar in dienst geweest van de Europese Commissie. Hij is verplicht verzekerd bij het stelsel van sociale zekerheid voor de ambtenaren en overige personeelsleden van de Unie. Lobkowicz is fiscaal ingezetene van Frankrijk. Hij geniet daar inkomsten uit onroerend goed en is op grond daarvan voor de jaren 2008 tot en met 2011 onderworpen geweest aan sociale bijdragen en sociale heffingen. Hij heeft vrijstelling voor deze heffingen gevraagd. De Franse rechter twijfelt over de vraag of de verplichting van De Lobkowicz om de betrokken bijdragen en heffingen te betalen in overeenstemming is met het Unierecht en heeft een prejudiciële vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie (HvJ). Het HvJ oordeelt dat artikel 14 van protocol (nr. 7) betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Unie, zich verzet tegen een nationale wettelijke regeling, op grond waarvan inkomsten uit onroerend goed die in een lidstaat zijn ontvangen door een EU-ambtenaar die in die lidstaat zijn fiscale woonplaats heeft, worden onderworpen aan sociale bijdragen en heffingen die bestemd zijn voor de financiering van het socialezekerheidsstelsel van die lidstaat. In gelijke zin conclusie A-G Mengozzi.

Informatie

  • Internationaal, Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 16 juni 2017

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas