Geen gerechtvaardigd vertrouwen op de te hoog door nieuwe uitvoerder medegedeelde bedragen na een collectieve waardeoverdracht.

Wat was er in deze kwestie aan de hand? Werknemer was in dienst bij een werkgever met een eigen pensioenfonds. De werknemer is vanaf een bepaald moment volledig arbeidsongeschikt. Hij heeft recht op premievrijstelling tot aan de datum van het vroegpensioen. Een deel van dit vroegpensioen bestond uit nog niet opgebouwde inhaalrechten. Het dienstverband wordt beëindigd op grond van een reorganisatie en dan volgt de liquidatie van het pensioenfonds. Als gevolg hiervan worden allen tot dat moment opgebouwde aanspraken collectief overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Hierbij wordt aangegeven dat bij de nieuwe uitvoerder de meeste kans op toekomstige indexaties aanwezig is.

In eerste instantie communiceert de nieuwe uitvoerder de hoogte van het vroegpensioen inclusief de inhaalrechten, terwijl net daarvoor een lagere opgave einde deelname van het pensioenfonds was ontvangen. De nieuwe uitvoerder gaat dan ook over tot het corrigeren van de hoogte van het vroegpensioen, nu zij deze (toekomstige) verplichting niet heeft overgenomen, alleen de tot dat moment opgebouwde rechten zijn immers overgedragen.

De werknemer kan zich hierin niet vinden en stelt zich op het standpunt dat de nieuwe uitvoerder de volledige toezegging, dus inclusief de inhaalopbouw, heeft overgenomen. Hij stelt dat sprake is van een derdenbeding (artikel 6:253 BW) t.o.v. de deelnemers en op die grond de verplichting rust op de nieuwe uitvoerder om het reglement van het geliquideerde fonds uit te voeren en na te komen. Naast de inhaalopbouw voor het vroegpensioen is werknemer van mening dat hij aanspraak heeft op indexatie en een tijdelijk nabestaandenpensioen. De rechtbank heeft de vordering afgewezen.

Ook het Gerechtshof is van mening dat géén sprake is van een recht op de inhaalopbouw bij de nieuwe uitvoerder.

Als uitgangspunt heeft te gelden dat slechts het toepasselijke pensioenreglement maatgevend is voor de omvang van pensioenaanspraken, en niet (onjuist blijkende) communicatie, bijzondere omstandigheden daargelaten. Tussen partijen is in confesso, zo oordeelt het Gerechtshof, wat de hoogte van het tot het moment van liquidatie opgebouwde vroegpensioen is. Vast staat verder ook dat het door de nieuwe uitvoerder aan de werknemer toegekende vroegpensioen over de periode na overgang naar de nieuwe uitvoerder een vroegpensioen conform het Pensioenreglement is toegekend. Gesteld noch gebleken is dat de extra inhaalopbouw voor het vroegpensioen die de werknemer kreeg bij het Pensioenfonds, is vermeld in het Pensioenreglement van de nieuwe uitvoerder, of in de tussen de werkgever en de nieuwe uitvoerder gesloten overeenkomsten tot collectieve verzekering of de slotnota. Uit algemene passage dat de nieuwe uitvoerder de pensioenopbouw heeft overgenomen, blijkt onvoldoende of de inhaalopbouw hier ook onderdeel vanuit maakt.

De nieuwe uitvoerder is niet verantwoordelijk voor en gehouden tot nakoming van door werkgever of pensioenfonds gedane uitlatingen, als die geen onderdeel uitmaakten van afspraken tussen die drie partijen. Tot slot kon de werknemer zien dat zijn eerste opgave van de nieuwe uitvoerder afweek van de eindopgave van het pensioenfonds en is er geen sprake van relevante beslissingen als gevolg van de informatie.

Werknemer heeft ook geen recht op tijdelijk nabestaandenpensioen. Dat was op risicobasis verzekerd en is niet overgenomen door de nieuwe uitvoerder.

Wel heeft de werknemer (wellicht) recht op indexatie, nu de nieuwe uitvoerder vanaf 2005 geen jaarlijkse beslissingen omtrent de indexatie heeft genomen. Deze besluiten moet nu alsnog, onder oplegging van een dwangsom genomen worden. Gerechtshof Den Haag, 18 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1044

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, De gewone werknemer, Leidraden, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
  • Donderdag 1 juni 2017

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas