Geen lijfrentepremieaftrek wegens kasrondje

Op 9 april 2021 heeft de Hoge Raad eerdere uitspraken van de rechtbank en het hof bevestigd. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de lijfrentepremieaftrek voor de afwikkeling van de oudedagsreserve en de stakingswinst in het kader van de inbreng van een onderneming in een bv niet kan worden gehonoreerd vanwege een kasrondje.

Wat was er aan de hand?

Een beherend vennoot van een commanditaire vennootschap heeft op 15 februari 2012 zijn onderneming ingebracht in een bv. De bedrijfspanden worden naar privé overgedragen en vervolgens ter beschikking gesteld. Voor de stakingswinst en de oudedagsreserve wordt een lijfrente bedongen bij de bv. De daarmee gemoeide lijfrentepremie bedroeg € 293.246.

Dat bedrag wordt in juni 2012 gestort op de bankrekening van de bv onder de naam “volstorting lijfrente”. Vrijwel direct daarna heeft de bv hetzelfde bedrag (€ 293.246) op basis van een akte van geldlening weer teruggestort op de privé bankrekening van de ex-beherende vennoot onder de naam ‘verstrekking lening’.

Het bedrag van € 293.246 was afkomstig van een lening bij een bank met als doel de volstorting van de lijfrente. Daarvan zijn geen stukken opgemaakt, noch offertes uitgebracht. De bank heeft desondanks de lening verstrekt, omdat op dat moment reeds vaststond dat de gelden door de bv de aandeelhouder uitgeleend zouden worden, die op zijn beurt daarmee de lening van de bank weer kon aflossen.

Hof Amsterdam oordeelde in zijn uitspraak dat het geheel van stortingen over en weer voor de toepassing van artikel 3.130, lid 1, Wet IB 2001 moet worden aangemerkt als het schuldig blijven van de lijfrentepremies. De Hoge Raad heeft deze uitspraak bevestigd.

De Hoge Raad geeft aan dat het Hof heeft terecht het gehele vaststaande feitencomplex heeft beoordeeld en de daaraan inherente fiscale gevolgen en niet slechts oog zou moeten hebben voor het de vraag of al dan niet betaling had plaatsgevonden.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Fiscaal: Wet IB, Vermogen
  • Zaterdag 10 april 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas