Geen matiging revisierente bij afkoop lijfrente

Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 22 september 2015 uitgesproken in een zaak waarbij in geschil was of de beschikking inzake revisierente terecht is vastgesteld. De belastingplichtige heeft in hoger beroep verzocht het bedrag van de revisierente uit coulanceoverwegingen te verminderen tot nihil. Dit vanwege de psychische toestand waarin hij ten tijde van de afkoop van de lijfrente verkeerde. De belastingplichtige stelt dat wanneer hij destijds niet in deze psychische toestand zou hebben verkeerd, hij de financiële gevolgen van de afkoop zou hebben kunnen overzien en nooit tot afkoop van de lijfrente zou zijn overgegaan.

Het Hof stelt eerst vast dat de afgekochte lijfrente niet onder het overgangsrecht van artikel 75, lid 1 Wet IB 1964 (tekst 2000) valt. Vervolgens gaat het Hof er vanuit dat, nu de lijfrentepremies in 1990-1996 als persoonlijke verplichtingen in mindering zijn gebracht, die premies ingevolge onderdeel T Invoeringswet Wet IB 2001 jo artikel 3.133, lid 1 en lid 2, aanhef en onderdeel d Wet IB 2001 als negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen tot het belastbare inkomen in box 1 moeten worden gerekend. Het Hof is van oordeel dat de revisierente terecht en tot het juiste bedrag is vastgesteld.

Het Hof concludeert ten slotte dat de wettelijke bepalingen niet de mogelijkheid bieden bij de vaststelling van de revisierente rekening te houden met persoonlijke omstandigheden. Bovendien geldt dat het de belastingrechter niet is toegestaan de innerlijke waarde of billijkheid van een wet te beoordelen. Het hoger beroep is door het Hof ongegrond verklaard. De uitspraak (kenmerk 14/01115) is op 2 oktober 2015 gepubliceerd.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Lijfrente, Pensioen Algemeen
  • Zondag 11 oktober 2015

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas