Geen premievrijstelling voor Rijnvarende; geen aftrek dubbele belasting

Gedurende 2013 woonde X in Nederland en werkte hij op een tot de Rijnvaart behorend binnenvaartschip. X was van 1 januari tot en met 31 juli in loondienst bij een op Cyprus gevestigde vennootschap en van 1 augustus tot en met 31 december bij een in Liechtenstein gevestigde vennootschap. Door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is aan X een A1 verklaring afgegeven, waartegen een procedure loopt. Door Liechtenstein is eveneens een A1 verklaring afgegeven. X stelt in deze procedure dat hij voor de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 juli 2013 is vrijgesteld van premies volksverzekeringen. Daarnaast stelt hij recht te hebben op aftrek van bijdragen en op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Rechtbank Den Haag ziet voor de periode van 1 januari tot en met 31 juli geen aanleiding om  de door de SVB afgegeven A1 verklaring niet te honoreren. X is voor deze periode terecht als premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen aangemerkt. Dit geldt temeer nu de Belastingdienst onweersproken heeft gesteld dat het binnenvaartschip meer dan 40% van de tijd is ingezet op Nederlands grondgebied, hetgeen het vermoeden rechtvaardigt dat X een substantieel deel van zijn werkzaamheden in Nederland heeft verricht. Ook bestaat geen recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Los van de vraag of X binnen het gebied van Cyprus of Liechtenstein arbeid heeft verricht, heeft X niet aannemelijk gemaakt onderworpen te zijn aan belastingheffing in deze landen. Van door X gestelde nettoloonafspraken die mogelijk tot verrekening van niet ingehouden loonheffing zou kunnen leiden, is de Rechtbank niet gebleken. De Rechtbank stelt X in het ongelijk.

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Donderdag 5 april 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie