Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen coöperatie en prostituees

Een coöperatie sluit arbeidsovereenkomsten met haar leden (uitsluitend prostituees). Het geschil betreft de vraag of tussen de coöperatie en haar leden een privaatrechtelijke dienstbetrekking bestaat. De Hoge Raad is van oordeel dat de vrijblijvendheid, die de prostituees hebben bij het verrichten van hun werkzaamheden, niet de aanwezigheid van een gezagsverhouding uitsluit. Het Hof oordeelt dat er geen sprake is van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst. Volgens het Hof is er geen sprake van een gezagsverhouding tussen de coöperatie en haar leden. Ok kan niet worden gezegd dat de leden zich jegens de coöperatie hebben verplicht arbeid te verrichten. Het Hof oordeelt dat m.b.t. de loonbetaling sprake is van een ‘kasrondje’. De leden dragen maandelijks hun bruto omzetten volledig af aan de coöperatie. Na inhouding van € 70 kostenvergoeding, de door de leden aan derden in rekening gebrachte BTW en bedragen aan loonbelasting en premies volksverzekeringen, betaalt de coöperatie het overblijvende bedrag, genoemd ‘nettoloon’, aan de leden terug. De benaming ‘nettoloon’ houdt niet de verplichting om loon te betalen aan de leden in voor de door hen verrichte arbeid. Het in de onderneming geëxploiteerde bedrijf bestaat slechts uit het faciliteren van de leden bij hun beroepsuitoefening. Hierbij schept de coöperatie in haar onderneming de randvoorwaarden waarbinnen de leden naar eigen inzicht hun beroep kunnen uitoefenen, en vraagt ze daarvoor van de leden een maandelijkse vergoeding van € 70. (Gerechtshof Amsterdam 9 februari 2016, 14/00687)

 

Alweer een uitspraak over sexwerkers. Er is geen lijn in te ontdekken. Maar geen dienstbetrekking dan ook geen premies sociale verzekeringen en ook geen uitkeringsrechten.

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 21 maart 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie