Geen saldomethode voor niet-afgetrokken lijfrentepremies

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden

Op 4 september heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan in een zaak (BK17/01321 tot en met 17/01323) waarbij in geschil was of de saldomethode van toepassing was en of en, zo ja, in hoeverre de inspecteur in dit verband terecht de door een belanghebbende ontvangen lijfrentetermijnen in de heffing heeft betrokken.

 

Op basis van het aangifteverleden van belanghebbende achtte het hof het aannemelijk dat bij het vaststellen van de aanslagen voor de jaren 2001 en 2002 door belanghebbende lijfrentepremies in mindering op het inkomen zijn gebracht. Met een beroep op de goedkeurende resolutie van 29 juni 1990, nr. DB90/3579, rust op belanghebbende de bewijslast dat hij de premies in de jaren gelegen vóór 2001 niet heeft afgetrokken.

 

Als belanghebbende aannemelijk maakt dat hij de lijfrentepremies in de jaren 1997 tot en met 2000 niet in aftrek heeft gebracht kan daarmee - op basis van de saldomethode - rekening worden gehouden bij de belastingheffing over de lijfrentetermijnen.

 

Gelet op de overgelegde stukken heeft belanghebbende volgens het hof in de jaren 1999 en 2000 meer aan lijfrentepremies afgetrokken dat door hem zijn betaald. Voor de jaren 1997 en tot en met 2000 heeft belanghebbende geen bewijs geleverd met betrekking tot het buiten aftrek blijven van de door hem betaalde lijfrentepremies. Belanghebbende zou dat bewijs niet kunnen leveren, omdat hij niet meer over kopieën van de betreffende aangiftebiljetten beschikt.

 

Het hof is van oordeel dat belanghebbende niet is geslaagd in het leveren van het van hem verlangde bewijs en wijst het beroep op de saldomethode af. De lijfrentetermijnen zijn dus volledig belast en door de inspecteur dan ook terecht gecorrigeerd.

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Pensioen Varia
 • Zondag 14 oktober 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie