Geen verhoging verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang met schenkbelasting

Belanghebbende maakt na een schenking gebruik van de BOR SW. Binnen 5 jaar na de schenking wordt echter een deel van het bedrijf verkocht. Belanghebbende wil de verkrijgingsprijs van haar aanmerkelijk belang verhogen met de nagevorderde schenkbelasting. Rechtbank Gelderland oordeelt dat deze verhoging niet mogelijk is.

Belanghebbende krijgt op 30 december 2014 een schenking in de vorm van 100 certificaten van aandelen in de bv van haar vader. De verkregen certificaten vormen een aanmerkelijk belang. Belanghebbende verzoekt op 6 juni 2016 om toepassing van de doorschuiffaciliteit van artikel 4.17c Wet IB 2001. De inspecteur kent dit verzoek toe.

In de aangifte schenkbelasting verzoekt belanghebbende om toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling SW (de BOR). De inspecteur legt in oktober 2017 rekening houdend met de BOR een aanslag schenkbelasting van € 20.731 op.

Op 29 juni 2018 verkoopt en levert de bv, waarin belanghebbende certificaathouder is geworden, de aandelen in vier van haar (klein)dochtermaatschappijen aan een derde. Hierdoor wordt niet meer voldaan aan de zogenoemde voortzettingseis van 5 jaar. De inspecteur legt daarom een navorderingsaanslag schenkbelasting van € 212.563 aan belanghebbende op.

Belanghebbende verzoekt vervolgens op grond van artikel 4.36 Wet IB 2001 de inspecteur om de verkrijgingsprijs van de certificaten vast te stellen op € 237.794
(€ 4.500 vermeerderd met de betaalde schenkbelasting van respectievelijk € 20.731 en € 212.563). Dit verzoek wijst de inspecteur af. Bij beschikking handhaaft de inspecteur de verkrijgingsprijs op € 4.500.

Belanghebbende is echter van mening dat de betaalde schenkbelasting deel uitmaakt van de kosten van de verwerving van de certificaten. Belanghebbende stelt dat er sprake is van een uitgaaf die aan de verkrijging van een aanmerkelijk belang is gebonden. Economisch beschouwd is het volgens belanghebbende ook logisch om rekening te houden met wat is opgeofferd om de (verkoop-) opbrengst te verkrijgen.

Verder stelt belanghebbende dat de betaalde schenkbelasting voor € 20.731 in 2014 als kosten in de zin van artikel 4.15 Wet IB 2001 in aftrek kan worden gebracht. Het gaat namelijk om kosten van verwerving, inning en behoud van reguliere voordelen.

Rechtbank Gelderland stelt vast dat niet in geschil is, dat de belanghebbende de certificaten ten titel van schenking heeft verkregen en dat artikel 4.17c Wet IB 2001 bij die verkrijging terecht is toegepast. Naar het oordeel van de rechtbank betekent dit, dat de verkrijgingsprijs, zoals die voor de vader gold, een-op-een dient te worden doorgeschoven naar belanghebbende. De wet biedt volgens de rechtbank geen ruimte die prijs aan te passen in verband met ten laste van de verkrijger komende kosten van verwerving van het aanmerkelijk belang, onder welke noemer belanghebbende de door haar betaalde schenkbelasting plaatst. De rechtbank oordeelt dan ook dat de inspecteur de verkrijgingsprijs niet te laag heeft vastgesteld.

De rechtbank oordeelt bovendien dat aftrek van de betaalde schenkbelasting als kosten in de zin van artikel 4.44 Wet IB 2001 ook niet mogelijk is, omdat belanghebbende niet aannemelijk heeft gemaakt dat de schenkbelasting in 2014 is betaald, verrekend, ter beschikking is gesteld of rentedragend is geworden.

Meer weten?
Wil je meer weten op het gebied van de bedrijfsopvolgingsregeling en kinderen, dan kun je ook schrijven voor de 2 uur durende virtuele Masterclass - Bedrijfsopvolging voor (familie)bedrijven.

Wil je nog meer verbreding en verdieping over de problematiek van de bedrijfsopvolgingsregeling, schrijf je dan in voor onze e-learning opleiding
Certified Life Event Advisor (CLEA). Dé opleiding op het gebied van Life Event georiënteerde advisering! Deze opleiding is ook specifiek gericht op de BV en de DGA. Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified Life Event Advisor (CLEA)!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 23 maart 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas