Geen zelfde LKV

De werkgever heeft geen recht op dezelfde loonkostenvoordeel (LKV) na het opnieuw in dienst nemen van de werknemer. Wel heeft hij recht op een andere LKV, mits aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.

Heeft de werkgever opnieuw recht op hetzelfde LKV als de werknemer na drie jaar loonkostenvoordeel (LKV) uit dienst gaat en weer in dienst komt? 

 

De werkgever kan voor zijn werknemer recht hebben op loonkostenvoordelen als hij iemand in dienst neemt, die: 

 

 • 56 jaar of ouder is; 
 • (deels) arbeidsongeschikt of werkloos is; 
 • is opgenomen in het doelgroepregister voor de banenafspraak of scholingsbelemmerd is;  
 • herplaatst wordt als arbeidsgehandicapte werknemer. 

 

De werkgever en de werknemer moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen die verschillen per LKV. Om voor het LKV in aanmerking te komen is voor alle groepen een doelgroepverklaring LKV nodig. Het vaststellen hiervan vindt voor het eerst plaats in 2019 over het jaar 2018.  Een werkgever heeft voor een werknemer maximaal drie jaar recht op het LKV. Als dezelfde werknemer na die drie jaar uit dienst gaat en deze werkgever neemt hem daarna weer in dienst, dan kan de werknemer niet opnieuw dezelfde doelgroepverklaring LKV aanvragen. De werkgever heeft dus niet opnieuw recht op hetzelfde LKV. Ook al zit er meer dan zes maanden tussen uit- en indiensttreding. Een werkgever kan wel in aanmerking komen voor een andere LKV als de werknemer opnieuw in dienst treedt en aan de voorwaarden voldoet. Zo kan een werkgever eerst in aanmerking komen voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en bij een latere indiensttreding voor het LKV oudere werknemer. 

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie