Gerechtshof Den Haag: Zorgende dochter verzekerd voor de werknemersverzekeringen

Een dochter verzorgt haar moeder op basis van een zorgovereenkomst. Zij wordt hiervoor betaald uit een PGB dat de moeder ontvangt. De vraag is of de dochter verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. Het geschil spitst zich toe op de vraag of er tussen de moeder en de dochter een gezagsverhouding bestaat. Anders dan de Belastingdienst oordelen Rechtbank Den Haag en Hof Den Haag dat dat het geval is en dat de dochter verzekerd is voor de werknemersverzekeringen. De moeder is bevoegd om haar dochter bindende aanwijzingen te geven over de te verrichten werkzaamheden. De Belastingdienst erkent dat sprake is van een verplichting tot persoonlijke arbeid door de dochter, alsmede van het betalen van loon door de moeder aan de dochter. Gelet op de overgelegde (aanpassingen van ) zorgovereenkomsten, de vragenlijst familieverhouding en de in het verweerschrift genoemde jurisprudentie, bestaat er een gezagsverhouding tussen de moeder en haar dochter en is sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

Informatie

 • Sociale Zekerheid, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 15 juli 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie