Gewijzigde UPO-modellen 2019 gepubliceerd

Op 18 oktober 2018 hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie de gewijzigde UPO-modellen 2019 gepubliceerd.

De UPO-modellen 2019 werden op 11 juli 2018 voor het eerst, onder voorbehoud, gepubliceerd. Aangezien door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nog werd gewerkt aan nadere regelgeving inzake de implementatie van de Europese IORP II-richtlijn, zijn de UPO-modellen 2019 vooruitlopend op de publicatie van die nadere regelgeving op vier punten aangepast:

 • Wezenlijke wijzigingen t.o.v. het UPO van het voorgaande jaar worden vermeld;
 • Bij gewezen deelnemers hoeft in de blokken ‘verhoging’ en ‘verlaging’ alleen de indexatie en het afstempelen in de afgelopen drie jaar i.p.v. vijf jaar te worden getoond;
 • Het vermelden van het kapitaal op pensioendatum blijft optioneel (modellen 2 en 3);
 • Op verzoek van de pensioenuitvoerders is de weergave van de kosten in model 3 in de  handleiding verduidelijkt.

De UPO-modellen 2019 zijn nog niet officieel goedgekeurd door de minister van SZW. Deze goedkeuring zal plaatsvinden nadat de Nederlandse implementatiewet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer.

Informatie

 • Civieljuridische Aspecten, Toekomstvoorzieningen
 • Dinsdag 23 oktober 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie