Goedkeuring aanwenden ODV voor lijfrente na bereiken uiterste lijfrente-ingangsdatum

Op 4 juli 2022 is het ‘Besluit aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente na uiterste ingangsdatum lijfrente' gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2022, nr. 17162). Het besluit bevat een goedkeuring voor een situatie waarin een oudedagsverplichting (ODV) wordt aangewend voor de verkrijging van een lijfrente. Daarbij gaat het om het volgende.

Actualiteit

Ingevolge artikel 38p, lid 1 Wet LB 1964 kan een aanspraak op een ODV geruisloos worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente in de zin van de Wet IB 2001. Een levenslange en tijdelijke oudedagslijfrente moeten uiterlijk ingaan in het jaar waarin de lijfrente-gerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd + 5 jaar (leeftijdsgrens) heeft bereikt.

Genoemde wettelijke leeftijdsgrens is ook van toepassing op lijfrenten die worden verkregen door het aanwenden van een ODV als bedoeld in artikel 38p, lid 1 Wet LB 1964. Op grond van de in het besluit opgenomen goedkeuring is de betreffende leeftijdsgrens, onder voorwaarden, niet van toepassing ingeval het bedrag van een ODV wordt aangewend ter verkrijging van een lijfrente na de uiterste lijfrente-ingangsdatum.

Met de goedkeuring wordt vooruitgelopen op een voorgenomen wetswijziging met terugwerkende kracht tot 1 april 2017.

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses & Actualiteiten Sessies zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • DGA Pensioen & ODV
  • Maandag 11 juli 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas