Goodwill eenmanszaak is persoonlijke goodwill

Hof Den Haag heeft op 25 november 2020 (publicatie: 2 december 2020) uitspraak gedaan of in het kader van een echtscheiding de vrouw, in verband met toedeling van de onderneming aan haar, aan de man een bedrag aan goodwill moet voldoen.

Een vrouw is ondernemer en exploiteert een eenmanszaak. Zij en haar man gaan scheiden. Aan de vrouw wordt onder andere de onderneming toegedeeld, onder de verplichting de helft van de waarde daarvan aan de man te vergoeden.

In geschil is onder andere of de vrouw inzake de onderneming een bedrag aan goodwill aan de man moet voldoen.

Hof Den Haag overweegt dat persoonlijke goodwill niet in de verdeling hoeft te worden betrokken. 

Bij bepaling van persoonlijke goodwill staat de persoonlijke capaciteit van de ondernemer centraal. Deze persoonlijke capaciteiten zijn verknocht aan de betreffende persoon. Wanneer de totale winst uit onderneming is toe te rekenen aan de persoonlijke capaciteiten van de ondernemer, kan er geen sprake zijn van zakelijke overdraagbare overwinst.

Volgens het hof is de onderneming - gezien de omvang - dermate beperkt dat het organische verband uitsluitend wordt gevormd door de vrouw en haar persoonlijke capaciteiten. Haar persoonlijke inzet en capaciteiten zijn bepalend voor het resultaat van de onderneming.

Het hof oordeelt dat de winst uitsluitend aan de vrouw in persoon is toe te rekenen en aan haar verknocht is. Er is derhalve alleen sprake van persoonlijke goodwill. De vrouw hoeft niets te vergoeden aan de man.

Informatie

 • Recht: Huwelijksvermogens- en erfrecht
 • Dinsdag 8 december 2020

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie