Gouden handdruk stamrecht en sterftekans op twee levens

Van een periodieke uitkering is pas sprake wanneer alle afzonderlijke termijnen afhankelijk zijn van een onzekere gebeurtenis. In het kader van een gouden handdruk stamrecht is de sterftekans de onzekere gebeurtenis. Deze moet minimaal 0,94% zijn. Is de sterftekans kleiner dan is geen sprake meer van een onzekere gebeurtenis.

Hoe moet die sterftekans nu worden vastgesteld?

In het algemeen worden twee typen stamrechtovereenkomsten onderscheiden:

 1. Stamrechtovereenkomsten, waarvan de termijnen eindigen op een vastgestelde datum, bijvoorbeeld 1 januari 2022, of bij het eerder overlijden een van de verzekerden A en B.
 2. Stamrechtovereenkomsten waarbij twee periodieke uitkeringen bedongen. De eerste eindigt op een vastgestelde datum, bijvoorbeeld 1 januari 2022, of bij het eerder overlijden van verzekerde A. De tweede, welke toekomt aan verzekerde B, gaat in bij het overlijden van verzekerde A vóór 1 januari 2022 en eindigt op 1 januari 2022 of bij het eerder overlijden van verzekerde B.

De vraag is nu hoe in beide hiervoor genoemde stamrechtovereenkomsten de sterftekans moet worden bepaald?

De belastingdienst heeft in Vraag & Antwoord 08-021 van 22 april 2016 aangegeven dat in beide gevallen sprake is van twee periodieke uitkeringen. Eén die toekomt aan A en één die toekomt aan B. Beide periodieke uitkeringen moeten afhankelijk zijn van een sterftekans van minimaal 0,94%. De sterftekans dient voor beide periodieke uitkeringen te worden bepaald over de periode vanaf de ingang van de eerste termijn tot de einddatum, in casus 1 januari 2022. Hierbij moet worden uitgegaan van de meest recente overlevingstafels. Dat de periodieke uitkering die toekomt aan de partner pas ingaat bij het overlijden van A kan voor de bepaling van de sterftekans buiten beschouwing blijven.

Een Vraag en Antwoord van vergelijkbare strekking was al eerder opgenomen in het inmiddels vervallen besluit van 27 november 2002.

Voor lijfrenten is een vergelijkbaar antwoord opgenomen in onderdeel 4.4 van het besluit van 13 juni 2012 ten aanzien van de nabestaandenlijfrente. 

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 3 mei 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas