Grenzen grote, middelgrote en kleine werkgevers 2018

De loonsom van de werkgever bepaalt in 2018 opnieuw of de werkgever een kleine, middelgrote of grote werkgever is. Voor kleine werkgevers wordt de premie voor de Werkhervattingskas anders vastgesteld dan voor middelgrote of grote. Als een organisatie in 2018 geen eigenrisicodrager is, dan betaalt de werkgever een premie voor de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Welke premie de werkgever betaalt, hangt ervan af of hij een kleine, middelgrote, of grote werkgever is. Kleine werkgevers betalen een premie die per sector is vastgesteld. De premie voor middelgrote is deels, en voor grote werkgevers volledig gebaseerd op de instroom in de ZW en WGA. Elke bij UWV verzekerde werkgever wordt ingedeeld in één van de drie grootteklassen:

 • kleine werkgevers
 • middelgrote werkgevers
 • grote werkgevers

De indeling is bepalend voor de wijze waarop de gedifferentieerde premie wordt berekend. Een werkgever wordt aangemerkt als ‘groot’ indien hij een loonsom heeft van > 100 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer, berekend over alle werknemers in Nederland. Bij een loonsom van ≤ 10 maal het gemiddelde premieplichtig loon per werknemer wordt een werkgever beschouwd als ‘klein’. Indien de loonsom > 10 en ≤ 100 maal het gemiddelde premieplichtige loon is, wordt een werkgever aangemerkt als ‘middelgroot’. De grens tussen klein, middelgroot en groot wordt dus bepaald op basis van het gemiddelde premieplichtige loon. In 2017 was dat € 32.200. In 2018 is het € 32.800. Grens kleine/middelgrote werkgever in 2018 is € 328.000 (10 × € 32.800). Grens middelgrote/grote werkgever in 2018 is € 3.280.000 (100 × € 32.800). 

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Vrijdag 29 december 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie