Grond vermindering premiepercentage

Vormt een ten onrechte toegekende ZW uitkering voor X een grond voor vermindering van het premiepercentage Werkhervattingskas (Whk)? Rechtbank Zeeland-West Brabant doet uitspraak.

Actualiteit

De Belastingdienst heeft aan X een beschikking gedifferentieerde premiepercentage Werkhervattingskas 2020 (WHK) afgegeven. Het premiepercentage WHK is 1,15% en bestaat uit twee componenten: een premiecomponent Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten van 0,56% en een premiecomponent ZW-lasten van 0,59%. Voor de berekening van de premiecomponent ZW lasten is een ZW uitkering van € 8.827,50 aan X toegerekend. Deze uitkering is door het UWV uitbetaald aan een ex-werknemer van X. X stelt primair dat deze uitkering ten onrechte aan haar is toegerekend, waardoor de premiecomponent ZW lasten te hoog is vastgesteld. 

De Rechtbank oordeelde daarover dat op grond van art. 73b ZW het beroep tegen een opslag of korting als bedoeld in art. 38 lid 3 of 4 WFSV niet gebaseerd kan zijn op het argument dat een uitkering onterecht tot een te hoog bedrag is vastgesteld. Het door X naar voren gebrachte argument kan dus geen reden zijn voor vermindering van het premiepercentage. Ook de stelling dat de Belastingdienst verplicht is evidente fouten te corrigeren, wordt door de Rechtbank verworpen. X had tegen de toekenningsbeslissing van het UWV bezwaar moeten maken. De tweede stelling van X, dat zij die beslissing nooit heeft ontvangen, kan enkel aan de orde komen in een bezwaarprocedure bij het UWV of een beroepsprocedure bij de bestuursrechter. Nu X daar geen gebruik van heeft gemaakt, heeft de beslissing van het UWV formele rechtskracht gekregen Rechtbank Zeeland-West-Brabant 22 juli 2021, nr. BRE 20/7560, Ecli:NL:RBZWB:2021:3695).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Dinsdag 10 mei 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas