Grote verschillen leeftijdsafhankelijke premiestaffels bij beschikbare premiepensioen

Steeds meer ondernemingen bieden hun werknemers een pensioenregeling aan op basis van beschikbare premie of Defined Contribution (DC)
In tegenstelling tot de traditionele middelloon- of eindloonregelingen loopt de werknemer bij dit soort pensioenregelingen het beleggings- en langlevenrisico.  Aan de andere kant hoeft niet “betaald” te worden voor de hoge opslagen van een gegarandeerd pensioen. De hoogte van de ingelegde premie is in de meeste DC regelingen gebaseerd op een leeftijdsafhankelijke premiestaffel.

De fiscus heeft een aantal modelstaffels berekend. Deze zijn onder andere gebaseerd op een verwacht rendement van 3% of 4%. Vanwege tegenvallende pensioenopbrengsten keurt de belastingdienst ook lagere ingerekende rendementen goed.

De verschillen tussen de ene en de andere staffel zijn erg groot.

 

Bedrijf A heeft een maximale premiestaffel gebaseerd op een constant rendement van 4%. De maximale leeftijdsafhankelijke premiestaffel loopt op tot leeftijdsklasse 65-67: 27,7%

Bedrijf B heeft de middelloonpensioenregeling veranderd in een beschikbare premieregeling en is van mening dat de premie die de pensioenuitvoerder zou berekenen voor middelloonpensioen ook voor de beschikbare premieregeling mag gelden.

De premiestaffel wordt gebaseerd op het tarief dat de pensioenuitvoerder gebruikt voor middelloonpensioen. Dit tarief is gebaseerd op een rekenrente van 1%. De staffel loopt op leeftijdsklasse 65-67 jaar: 41,5%.

 

Voor DC regelingen is het van groot belang hoeveel geld er in het pensioen gestopt wordt. Een hogere inleg geeft een grote kans op een beter pensioen.

Er zijn ook grote verschillen in de leeftijdsafhankelijke premiestaffels tussen de verschillende pensioenuitvoerders.

 

Zo loopt de premiestaffel gebaseerd op een constant rendement van 2% bij De Amersfoortse
Voor leeftijdsklasse 20-24 jaar van 14,5%
Voor leeftijdsklasse 65-67 jaar tot 36,1%Bij Delta Lloyd loopt de 2% staffel
Voor leeftijdsklasse 20-24 jaar van 16,4%
Voor leeftijdsklasse 65-67 jaar tot 40,7%.

 

Er is dus best veel te overdenken en in ieder geval kan het verschil tussen de gekozen staffel en de maximale staffel als bijspaarruimte worden aangeboden, zodat de werknemer, als deze wil, zelf meer invloed op de hoogte van het pensioen kan uitoefenen.

Van belang is om na te denken wat er gebeurd met een eventueel overschot in het pensioen en dit goed te regelen:

Er is sprake van een overschot als het pensioen hoger uitkomt dan 100% van het salaris. Je mag niet meer pensioen opbouwen dan 100% van het inkomen.

 • Bij de 4% staffel is wettelijk geregeld dat het pensioenvermogen wordt gebruikt voor de aankoop van het pensioen.
 • Bij de premiestaffels die zijn gebaseerd op een lagere rente dan 4% moet overleg plaatsvinden tussen de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging. De meeste pensioenuitvoerders bepalen dat een eventueel overschot aan hen toekomt. Overeengekomen mag worden dat het meerdere aan de werkgever toekomt en deze kan dit, onder inhouding van belasting, uitkeren aan de werknemer.

En dat dit afgesproken wordt is logisch: De werknemer loopt de risico’s:  dus mag het meerdere ook bij de werknemer terecht komen. Maar hier moet je wel wat voor regelen!

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 22 juni 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie