Handreiking ODV en vererving van de termijnen aangepast

Recent heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst de 'Handreiking oudedagsverplichting en vererving van de termijnen' aangepast. De herziene handreiking is op 8 mei 2018 op www.belastingdienstpensioensite.nl geplaatst. De handreiking is aangepast in verband met het volgende.

In zijn brief van 26 februari 2018 (Kamerstukken II , 2017-2018, 34 785, nr. 78, p. 5-7) heeft de staatssecretaris van Financiën een reactie gegeven op vragen uit de Kamer betreffende de fiscale behandeling van de oudedagsverplichting bedoeld in artikel 38p van de Wet op de loonbelasting 1964. De reactie van de staatssecretaris is nu opgenomen in de handreiking (zie onderdeel 1 van de handreiking).

Daarnaast zijn er vanuit de adviespraktijk diverse vragen inzake de fiscale behandeling van de oudedagsverplichting binnengekomen . Deze vragen zijn, mede in lijn met de reactie van de staatssecretaris, in de handreiking beantwoord (zie onderdeel 2).

Informatie

 • Algemeen, Toekomstvoorzieningen, Fiscale Aspecten, PEB, ODV Fiscaal
 • Donderdag 10 mei 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie