Heeft de verkoop van de eigen woning aan een stichting een APV tot gevolg?

Belanghebbende heeft haar woning verkocht aan een door haar opgerichte stichting. Volgens de inspecteur leidt dit tot een afgezonderd particulier vermogen (APV). Rechtbank Den Haag geeft antwoord op de vraag of dit het geval is en of de woning dus nog steeds aan belanghebbende moet worden toegerekend.

Belanghebbende richt in 2013 een stichting op. Het statutaire doel van deze stichting is het behartigen van de vermogensrechtelijke belangen van belanghebbende. Haar broer is voorzitter en secretaris van de stichting.

Een paar dagen na de oprichting van de stichting verkoopt belanghebbende haar woning voor € 155.000 aan de stichting. De stichting blijft de koopsom schuldig. De stichting verhuurt vervolgens de woning aan belanghebbende voor een huur van
€ 1.000 per maand. Vanaf juni 2014 wordt de woning ook gedeeltelijk aan derden verhuurd. Op 2 mei 2016 verhuist belanghebbende naar een verzorgingshuis.

De inspecteur stelt, dat door de verkoop van de woning aan de stichting, de woning als een afgezonderd particulier vermogen (APV) kwalificeert. Op grond van artikel 2.14a lid 1 Wet IB 2001 moet de woning en moeten de ontvangen inkomsten uit verhuur en de kosten van het pand derhalve aan belanghebbende worden toegerekend. De inspecteur stelt verder, dat op grond van artikel 3.111 lid 5 Wet IB 2001, de woning nog twee jaar, nadat belanghebbende in het verzorgingshuis is opgenomen, de eigen woning van belanghebbende blijft. De inspecteur merkt, op grond van artikel 3.113 Wet IB 2001, 70% van de huuropbrengsten aan als voordelen uit eigen woning.

Volgens belanghebbende is met de stichting niet meer dan bijkomstig een particulier belang beoogd, zodat de woning na verkoop aan de stichting geen APV vormt. Verder stelt belanghebbende, dat de in artikel 2.14a lid 7 Wet IB 2001 opgenomen uitzondering, dat sprake is van een onderneming, van toepassing is. In het geval de toerekening terecht heeft plaatsgevonden, stelt belanghebbende dat de woning ten onrechte als eigen woning is aangemerkt.

Rechtbank Den Haag overweegt, dat in de statuten van de stichting expliciet is opgenomen, dat het doel van de stichting bestaat uit het behartigen van alle vermogensrechtelijke belangen van belanghebbende. Dit is een particulier belang. Dat het feitelijke doel van de stichting afwijkt van het statutaire doel is niet aannemelijk gemaakt. Evenmin is aannemelijk gemaakt, dat de in artikel 2.14a lid 7 Wet IB 2001 opgenomen uitzondering van toepassing is. De rechtbank weegt daarbij mee, dat de stichting geen aangiften vennootschapsbelasting heeft ingediend en dat in de statuten is opgenomen dat het maken van winst uitdrukkelijk niet het doel van de stichting is. De rechtbank oordeelt dan ook, dat de woning een APV vormt en het bezit van de woning terecht aan belanghebbende is toegerekend.

Hierdoor geniet belanghebbende de voordelen van de woning, hebben de kosten en de lasten van de woning op haar gedrukt en gaat de waardeverandering haar aan. Derhalve is de eigenwoningregeling van toepassing. Gelet op het bepaalde in artikel 3.113 Wet IB 2001 heeft de inspecteur derhalve terecht 70% van de huuropbrengsten in aanmerking genomen als voordelen uit eigen woning.

Meer weten?
Wil je meer weten over de problematiek van de eigen woning, verhuur en overdracht van de eigen woning, schrijf je dan in voor de praktische Workshop Eigen Woning. In deze interactieve workshop van 90 minuten ga je aan de hand van een business case op een praktische en interactieve manier aan de slag met de eigen woning en met DIA Life Event Advisering

Zoek je meer verdieping over de problematiek van de eigen woning en, schrijf je dan in voor onze online Masterclass - De eigen woning in het advies, na afloop van deze masterclass heb je niet alleen een goed inzicht in de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de eigen woning, eigenwoningschuld en verhuur, maar ook over de toepasbaarheid daarvan. 

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 31 mei 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas