Heeft Milieulijst 2018 voor de MIA terugwerkende kracht naar 2016?

Een agrarische ondernemer stelt dat een investering in 2016 in een nieuwe milieuvriendelijke stal in aanmerking komt voor de MIA, omdat volgens hem de Milieulijst 2018 terugwerkende kracht heeft. Rechtbank Gelderland beoordeelt of dit het geval is.

Belanghebbende drijft een biologisch melkveebedrijf. Hij heeft in 2016 de provincie gevraagd om hem, in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, voor de bouw van een nieuwe stal, die tot vermindering van de ammoniakemissie leidt, een vergunning te verlenen. Bij deze aanvraag heeft belanghebbende vermeld, dat in de te bouwen stal melkkoeien en jongvee zullen worden gehouden. Op 11 augustus 2016 is de gevraagde vergunning verleend.

In september 2016 heeft belanghebbende € 312.373 geïnvesteerd in de bouw van de stal. In december 2016 heeft hij de investering voor milieu-investeringsaftrek (MIA) aangemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). De MIA bedraagt 27% voor een investering in een stal voor biologisch melkvee met vermindering van de ammoniakemissie. De RvO heeft de inspecteur geadviseerd de investering niet in aanmerking te laten komen voor de MIA. Volgens de RvO voldoet de investering door het huisvestingssysteem van jongvee niet aan de eisen van de Milieulijst 2016. De inspecteur volgt het advies van de RvO.

Belanghebbende meent echter dat in 2016 feitelijk aan de voorwaarden voor de MIA wordt voldaan en dat hij daarom recht heeft op de MIA. Hij beroept zich op de omschrijving in de Milieulijst bij code A2201: ‘stal voor biologische melkveehouderij met vermindering van de ammoniakemissie’, zoals deze code met ingang van 2018 luidt. Hij is van mening dat hij in 2016 recht heeft op de MIA, omdat het houden van jongvee in dezelfde stal in 2016 niet is uitgesloten. Belanghebbende stelt in dit verband dat de code A2201 van 2016 in 2018 is verduidelijkt, maar dat is vergeten dit met terugwerkende kracht te doen.

Rechtbank Gelderland overweegt, dat de stal in 2016 is gebouwd voor de huisvesting van zowel melkvee als jongvee. Omdat het huisvestingssysteem van jongvee valt onder ‘overige huisvestingssystemen’ voldoet de stal van belanghebbende niet aan de onder de in code A2201 opgenomen beschrijving van de Milieulijst 2016. Gelet hierop heeft belanghebbende in 2016 geen recht op de MIA.

Dat belanghebbende op grond van de Milieulijst 2018 mogelijk wel recht zou hebben op de MIA, brengt volgens de rechtbank niet mee dat dit ook voor 2016 geldt. Aan de Milieulijst van enig jaar valt geen terugwerkende kracht toe te kennen. Belanghebbende heeft niet aannemelijk gemaakt dat met de wijziging van de Milieulijst vanaf 2018 (slechts) een verduidelijking is beoogd van de lijst zoals die in 2016 gold. De omstandigheid dat belanghebbende een biologische veehouder is en met de nieuwe stal een forse ammoniakreductie heeft weten te realiseren, maakt het voorgaande niet anders.

De rechtbank geeft nog aan, dat zij begrijpt, dat deze uitkomst voor belanghebbende onbevredigend is, en dat zij ook begrijpt, dat hij deze als onredelijk ervaart, maar de regelgeving is duidelijk en laat geen ruimte over voor een andere uitleg of toepassing.

Meer weten?
Wil je meer weten over de mogelijkheden van investeringsaftrek en/of milieu-investeringsaftrek (MIA), schrijf je dan in voor onze opleiding Consultant Financial Planning. Tijdens de opleiding krijg je meer inzicht in deze problematiek en ook kosteloos toegang tot DIA Wealth Monitor én DIA Life Event Advisor. Hiermee wordt op integratieve en praktische wijze ingegaan op deze problematiek.

Zoek je verbreding naar life events, zie dan de opleiding Certified Life Event Advisor (CLEA). Deze opleiding is ook specifiek gericht op de fiscale winstbepaling van de ondernemer. Diepgaand, kwalitatief hoogstaand én praktijkgericht!  Na afloop van de opleiding ben je Certified life event advisor!

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Maandag 12 juli 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas