Help uzelf en uw adviseur en krijg een beter advies

Als u advies vraagt aan uw pensioenadviseur, dan zal hij u het hemd van uw lijf gaan vragen. Alleen dan is een adviseur in staat u een goed advies te geven. Los van het feit ik het heel normaal vind dat een adviseur het advies naadloos laat aansluiten bij uw situatie, is hij dit ook nog eens wettelijk verplicht.

Hoe beter u zelf voorbereid bent, hoe beter het advies dat u straks krijgt!

Een adviseur zal in ieder geval 4 gebieden in kaart willen brengen.

 1. Uw kennis en ervaring
 2. Uw doelstelling
 3. Uw risicobereidheid
 4. Uw financiële positie

Al deze onderwerpen gaan over uzelf. U kunt dus als geen ander deze gebieden in kaart brengen. Help uzelf en uw adviseur en doe, voordat u advies gaat vragen, alvast uw huiswerk. Het advies zal hierdoor beter worden en u bespaart waarschijnlijk tijd en geld (aan advieskosten).

Kennis en ervaring

Uw kennis en ervaring gaat in dit geval over pensioen. Uw adviseur wil graag weten hoeveel kennis u zelf heeft op het gebied van pensioen en lijfrente, sociale zekerheid, verzekeringen, beleggingen en dergelijke. Wat is uw ervaring en waarmee heeft u die ervaring opgedaan. Dat is belangrijk om te kunnen inschatten hoeveel er aan u moet worden uitgelegd en toegelicht, maar is ook belangrijk om de antwoorden die u geeft te kunnen inschatten. Verder speelt het een rol bij het te geven advies. Immers, als uw kennis en ervaring minimaal is, dan dient bij de te adviseren oplossingsrichting hier ook rekening mee te worden gehouden.

Schrijf alvast op hoeveel kennis u heeft over het onderwerp, hoe u die kennis heeft opgedaan, welke ervaring u heeft, bezit u al dergelijke producten etc.

Doelstelling

Waar wilt u advies over, wat wilt u bereiken en waarom wilt u dat bereiken?

Denk van tevoren goed na over deze vragen. Probeer zo concreet mogelijk te zijn. Als u nadenkt over uw doelstelling, probeer dan daarbij na te denken over (1) uw doelstelling bij ouderdom, (2) uw doelstelling bij overlijden en (3) uw doelstelling bij arbeidsongeschiktheid. Een andere belangrijk punt is (4) uw doelstelling ten aanzien van uw budget. Hoeveel heeft u beschikbaar?

Schrijf van de vier genoemde onderdelen op wat uw doelstelling is.

Risicobereidheid

Dit gaat over de vraag hoeveel risico u wil en kan lopen.

Denk voordat u een adviesgesprek ingaat goed na over uw risicobereidheid ten aanzien van een aantal deelonderwerpen. Welke risicobereidheid heeft u ten aanzien van de geformuleerde doelstellingen. Concreet kunt u zich de vraag stellen, ik heb een doelstelling ten aanzien van ouderdom. Kan en wil ik het mij laten gebeuren dat ik mijn doelstelling niet haal? Stel uzelf de vraag ook voor overlijden, arbeidsongeschiktheid en uw budget. Noteer dus achter de 4 onderdelen van de doelstelling ook uw risicobereidheid.

Financiële positie

Uw financiële positie in kaart brengen is niet voor iedereen even makkelijk. Noteer in ieder geval van tevoren een aantal zaken.

 • Hoeveel is uw bruto salaris
 • Hoeveel is uw netto salaris
 • Wat zijn uw overige inkomsten zoals eventuele voorlopige teruggave, toeslagen en kinderbijslag
 • Hoeveel zijn uw woonlasten
 • Hoeveel betaalt u aan verzekeringen (specificatie per verzekering)
 • Hoeveel spaart en belegt u maandelijks en wat is het saldo

Leg de volgende gegevens klaar

 • Loonstroken
 • Jaaropgave
 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Uw verzekeringen inclusief waardeopgaven
 • Uw pensioenoverzichten
 • Uw pensioenreglement

Intake

Voordat uw adviseur aan het advies zal beginnen, zal hij eerst een intake houden bij u. Daarin komen de zaken die ik in dit artikel heb genoemd aan bod. In mijn opsomming ben ik niet volledig. Uw adviseur zal ongetwijfeld over bepaalde onderdelen meer willen weten en misschien dieper doorvragen. Waarschijnlijk gebruikt uw adviseur een bepaald format, of formulier bij de intake. U bent in ieder geval goed voorbereid en komt beslagen ten ijs.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Maandag 21 maart 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas