Herhaling regeling ter voorkoming pensioenkortingen

Op 11 december 2019 heeft minister Koolmees van SZW voor het eerst gebruik gemaakt van de in artikel 142 van de Pensioenwet (PW) neergelegde wettelijke bevoegdheid om vrijstelling te verlenen van de geldende regels betreffende de beleidsdekkingsgraad, om pensioenkortingen op korte termijn te voorkomen. De regeling trad in werking per 17 december 2019 en duurde tot 31 december 2020.

Alleen als sprake is van een uitzonderlijke economische situatie, waardoor een groot aantal pensioenfondsen niet kan voldoen aan de regels betreffende het vereist eigen vermogen (VEV) en het minimaal vereist eigen vermogen MVEV) is dit mogelijk. Voor 2021 heeft de minister besloten om van dezelfde regeling en onder dezelfde condities gebruik te maken om dreigende pensioenkortingen in 2021 te voorkomen.

De uitbraak van het Coronavirus, de daarop volgende maatregelen en de daaruit voortvloeiende onzekerheid op financiële markten, hebben een negatief effect gehad op de financiële positie van de pensioenfondsen, zodat dit ingrijpen gerechtvaardigd is.

De vrijstellingsregeling 2021 kent de volgende maatregelen:

 • Voor pensioenfondsen met een op 31-12-2020 ontoereikende dekkingsgraad wordt de termijn van 10 jaar waarbinnen weer voldaan moet zijn aan de vereisten voor het VEV (vereist eigen vermogen) met 2 jaar tot 12 jaar
 • Voor pensioenfondsen die op 31-12-2020 voor de zesde opeenvolgende maal een beleidsdekkingsgraad hebben die onder het niveau van het MVEV (mimimaal verplicht eigen vermogen) ligt wordt vrijstelling verleend van het zesde meetmoment voor het MVEV tot 31-12-2021

Concreet betekent dit een pensioenfonds waarvan de dekkingsgraad op 31-12-2020 een zodanig niveau heeft dat het niveau van het VEV niet binnen tien jaar kan worden bereikt een hersteltermijn krijgt van maximaal 12 jaar. Daarnaast geldt dat een pensioenfonds waarvan de beleidsdekkingsgraad op 31-12-2020 voor de zesde achtereenvolgende keer onder 104,3% ligt, waardoor strikt genomen in 2021 tot korting overgegaan zou moeten worden, in 2021 geen korting op grond van het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV-vereiste) hoeft door te voeren.

Deze regeling vervalt op 30 december 2021 en kent de volgende voorwaarden:

 1. Als de actuele dekkingsgraad lager is dan 90%, moet een onvoorwaardelijke korting worden doorgevoerd zodat de actuele dekkingsgraad direct stijgt tot 90%. Deze onvoorwaardelijke korting (naar het niveau van 90%) mag direct maar ook gespreid worden doorgevoerd, maar maximaal gedurende de termijn voor het herstelplan (12 jaar)
 2. Als het fonds binnen de termijn van het herstelplan van maximaal 12 jaar niet in staat is het vereist eigen vermogen op peil te brengen, zal ook afgestempeld moeten worden
 3. Een fonds dat van de regeling gebruik maakt, moet dat onderbouwen en uitleggen waarom dit in het belang van de (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden is
 4. Het fonds moet over het gebruik en de onderbouwing van het genomen besluit aan zijn deelnemers en pensioengerechtigden informatie verstrekken dan wel ter beschikking te stellen

In de periode tussen 2022 en 2026, de zogenaamde transitieperiode, zullen pensioenfondsen overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel. In die periode geldt het transitie-FTK, waarin de richtdekkingsgraad een centrale rol vervult. De richtdekkingsgraad is de dekkingsgraad die benodigd is voor een verantwoorde, uitlegbare en evenwichtige overstap naar het nieuwe stelsel.

Uiterlijk op 1 januari 2026 moet het fonds de richtdekkingsgraad bereikt hebben. De wijze waarop die richtdekkingsgraad wordt bereikt, moet worden aangegeven in een overbruggingsplan, dat jaarlijks geactualiseerd wordt. De richtdekkingsgraad kan is minimaal 95%.

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Verplichtstelling, Afstempelen
 • Dinsdag 12 januari 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas